Gilde BYOD: impressie van een implementatieproces #cviov

Mijn oud-collega’s Pedro van de Schoor en Alexander Godschalk van Gilde Opleidingen gingen in op hoe dit ROC de implementatie van ICT een forse impuls heeft gegeven. Daarbij leunden zij op het Vier in Balans-model. Deskundigheidsbevordering is daarbij nog steeds een aandachtspunt. De sleutelfactor van een succesvol gebruik is de docent.

In eerste instantie is geïnvesteerd in bewustzijn. De bewustwording en noodzakelijk was vrij divers. Nog steeds zijn er sceptische collega’s. Op het hoogste niveau is aandacht besteed aan het meekrijgen van het MT. Onder meer door hen te confronteren met externe ontwikkelingen zoals het gebruik van mobiele technologie. Medewerkers en lerenden willen ook in toenemende mate met hun eigen devices leren.
De conclusie was dat het gebruik van ICT onvermijdelijk is geworden.
Daar kwam bij dat vanuit de organisatie in toenemende mate vragen werden gesteld over het kunnen toepassen van ICT.  Eén en ander heeft geresulteerd in een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten.

Vervolgens is de verouderde infrastructuur flink onder handen genomen. ICT moets flexibel onderwijs kunnen ondersteunen, waarbij ook sprake is van kostenoptimalisatie. Zo kunnen medewerkers kiezen tussen volledig beheerd en deels beheerd (kan de medewerker dus ook zelf applicaties op installeren). Als een medewerker de laptop ‘vernaggelt’ dan krijgt hij in het tweede geval een standaard installatie terug. Documenten worden wel centraal op de server geplaatst.
Tijdens de sessie worden nogal wat vragen gesteld over beheer en beveiliging.

Alexander en Pedro zijn ook in gegaan op de realisatie van een architectuur vanuit een pakket aan eisen. Er is bijvoorbeeld ook fors geïnvesteerd in stroompunten. Docenten moesten ook ontzorgd worden bij het oplossen van technische problemen (via een facilitair servicepunt). Ook is veel aandacht besteed aan het gebruik van de nieuwe omgeving door de docent.

Veel van wat is gebeurd, is overigens onzichtbaar voor docenten.

Wat ook succesvol bleek, is dat vanuit alle geledingen betrokkenheid was bij het ICT-programma. Het is namelijk geen ICT-feestje. Het betreft namelijk de hele organisatie.

Binnen 3 jaar wil men bring your own device volledig faciliteren. Indien een lerende een probleem heeft met een device, dan kan men ook een leenlaptop.

Is het onderwijs ook heel anders dan voorheen, werd vanuit de vraag gesteld? Nog niet. Op dit terrein moet nog veel gebeuren. Daarvoor is een langdurig professionaliseringsprogramma gestart. Er wordt niet geïnvesteerd in andere content, maar vooral in een andere didactiek. Via inspiratiesessies voor managers en teams hoopt men docenten mee te krijgen om op een andere manier onderwijs te gaan faciliteren. Verder zijn vooral eigen collega’s ingeschakeld om andere medewerkers te professionaliseren. Gilde Opleidingen faciliteert ook kennisdeling tussen trainers (via bijeenkomsten).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord