Global Sentiment Survey 2024: hoe kijken L&D’ers aan tegen trends op hun vakgebied?

Gistermiddag presenteerde Donald Taylor de resultaten van de meest recente editie van de Global Sentiment Survey. De ontwikkeling die als het meest belangrijk werd bestempeld was geen verrassing. Toch bieden de uitkomsten van Donald’s analyse van de gegevens interessante inzichten.

AI werd met overweldigende meerderheid verkozen tot het meest belangrijke onderwerp op het gebied van leren en ontwikkelen op de werkplek van 2024. Deze uitgesproken voorkeur voor AI als belangrijkste trend is consistent zichtbaar in alle regio’s en werkgebieden. Volgens Taylor valt een aantal zaken hierbij wel op:

  • Nog nooit scoorde een trend zo hoog als meest belangrijkste trend. Normaliter heeft de nummer 1 van 16 bevraagde trends een score van rond de 15%. Dit keer scoorde AI maar liefst 21,5%.
  • De stijging ten opzichte van verleden jaar was ongekend. Verleden jaar scoorde AI nog 9% lager.
  • De ontwikkeling van AI als trend wijkt af van andere technologieën. Normaliter neemt het belang van een trend eerst toe, maar daarna geleidelijk af (bijvoorbeeld omdat een fenomeen gemeengoed is geworden, zoals mobiele technologie). AI laat een ander patroon zien zoals onderstaande grafiek illustreert.
THE GLOBAL SENTIMENT SURVEY 2024
Bron: Donald H. Taylor, THE GLOBAL SENTIMENT SURVEY 2024

Aangezien AI dit jaar zo sterk steeg, hebben andere trends relatief aan belang ingeboet. Dit is overigens niet het geval met ‘personalization/adaptive delivery’, learning analytics, en in mindere mate voor ‘skills-based talent management’. Taylor wees hierbij erop dat deze trends, samen met AI, nauw met elkaar samenhangen. Bij al deze trends speelt data een belangrijke rol. Ook gaat het om het mogelijk maken van technologiegedreven individueel leren en ontwikkelen.

Bovendien is AI ook een ontwikkeling die veel andere trends beïnvloedt of zelfs mogelijk zal gaan maken (zoals personalisering of performance support).  Trends zoals coaching/mentoring en samenwerkend leren hadden als gevolg van de Corona-pandemie aanvankelijk een impuls gekregen, maar lijken nu minder belangrijk te zijn. Je zou je kunnen afvragen of leren als sociaal proces wordt verruild door leren waarbij we vooral met technologie interacteren.

De opties die betrekking hebben op het leveren van waarde aan de organisatie – consultancy meer verbonden met de arbeidsorganisatie, het tonen van waarde en performance support- daalden in populariteit. Volgens Donald Taylor is het onmogelijk om te weten wat de daling voor deze drie opties precies weerspiegelt. Taylor vraagt zich af of het een koud realisme is onder de respondenten dat AI, hoewel nog niet volledig toepasbaar, zeker ‘hot’ is? Of is het eerder zo dat respondenten enthousiaster zijn over AI dan over waarde, omdat AI meer sexy is? Hij suggereert dat er dit jaar geen verklaring voor te geven is. Volgend jaar zal het echter interessant zijn om te zien of deze drie -voorheen in de survey veerkrachtige- opties, weer meer aantrekkingskracht onder respondenten hebben.

Verder valt op dat AI niet alleen als belangrijkste trend door respondenten wordt bestempeld, maar dat zij AI ook als belangrijkste zorg noemen. In het verleden werden middelen of externe factoren zoals de Corona-pandemie of de oorlog in de Oekraïne als belangrijkste zorg bestempeld. Nu is dat AI en aanverwante termen.

In het rapport zelf staan ook nog bespiegelingen wat ons dit jaar te wachten staat:

  1. Doorontwikkeling van AI.  We kunnen dit jaar verbeteringen verwachten op het gebied van AI-tools zoals geavanceerdere versies van ChatGPT. Dit zal de bestaande interesse in AI waarschijnlijk niet verhogen, maar wel stabiel houden.
  2. L&D en AI. AI zal geleidelijk een vast onderdeel worden op het gebied van Learning & Development, vergelijkbaar met alledaagse technologieën zoals elektriciteit. We gaan van experimenteren naar toepassen.
  3. Kritiek op AI-content. AI zal op het gebied van L&D worden gebruikt voor contentontwikkeling. Veel door AI gecreëerde leerinhoud zal middelmatig zijn. Dit zal leiden tot kritiek op de tools in plaats van de makers (vergelijk Powerpoint).

Donald Taylor stelt dat generatieve AI werknemers op tal van terreinen zal ondersteunen, en ook gevolgen zal hebben voor de L&D-functie. Contentontwikkeling zal bijvoorbeeld in veel kortere tijd plaats kunnen vinden. Wat doe je dan in die overgebleven tijd, vraagt hij? In plaats van enkel meer inhoud te creëren, kan L&D volgens hem beter tijd besteden aan het begrijpen van de directe en strategische behoeften van de arbeidsorganisatie en invloedrijke netwerken opbouwen. We stappen dan uit het ‘Training Ghetto’. L&D heeft dan de keuze om de potentie van individuen en organisaties te helpen realiseren en daarmee ook in de toekomst een belangrijke rol te spelen.

Donald Taylor wijst er zelf op dat je voorzichtig moet zijn met de resultaten van de enquête. Het gaat hier om sentiment, om gevoelens. het gaat ook niet om een representatieve groep, wel om een aanzienlijke groep respondenten. En je moet vooral naar de trends kijken. Claims die gebaseerd zijn op de enquêteresultaten moet je echter met voorzichtigheid behandelen.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *