Hebben huidige studenten behoefte aan ander onderwijs?

In Students Want More Workplace Skills From Colleges. Will Higher Ed Adjust? gaat Jenn Hofmann in op één van de themas die volgens haar centraal stonden tijdens de recente editie van de SXSW EDU: hoe kunnen onderwijsinstellingen inspelen op de behoeften van de huidige studenten?

Tijdens de SXSW EDU presenteerde de ECMC Group volgens Hofmann een recent onderzoek waaruit blijkt dat de studenten van vandaag prioriteit geven aan tastbare resultaten, zoals het maximaliseren van hun toekomstige carrièrevooruitzichten, het verdienen van een goed salaris en het ontwikkelen van duurzame, technische vaardigheden. Maar liefst 81% van de studenten wil vaardigheden ontwikkelen die ze na hun studie in het beroepsleven kunnen gebruiken. Omgekeerd zijn ze niet geïnteresseerd in het betalen van steeds hogere collegegelden zonder de zekerheid van een goedbetaalde baan om hun schulden af te betalen. Ongeveer de helft van de ondervraagde jongeren gelooft dat ze succesvol kunnen zijn via alternatieve wegen.

De uitdaging voor hogescholen is dan om het doel en de waarde van het (hoger) onderwijs onder de loep te houden, met name voor de nieuwste generatie lerenden. Tijdens de conferentie werden volgens Hofmann verschillende ideeën voorgesteld over hoe onderwijs deze uitdaging kunnen aangaan.

  • Microstages: werkplek leren integreren in, in combinatie met begeleidende loopbaanondersteuning. De Universiteit van Nebraska in Lincoln (UNL) heeft een microstage- en mentorprogramma geïmplementeerd, waarbij studenten gedurende enkele weken worden gekoppeld aan betaalde functies bij lokale organisaties.
  • Sterkere partnerschappen tussen onderwijsinstellingen en werkgevers. Dit zorgt ervoor dat studenten toegang hebben tot de nieuwste beroepsgerichte opleidingen. Onderwijsinstellingen en bedrijven zouden zitting moeten nemen in elkaars adviesraden ten behoeve van een voortdurende communicatie en feedback.

Om meer op vaardigheden gebaseerd leren in het aanbod van onderwijsinnovaties op te nemen, is volgens de auteur meer transparantie over de loopbaanresultaten van studenten nodig, meer afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven, en natuurlijk feedback en steun van de onderwijsgemeenschap.

Mijn opmerkingen

Deze bijdrage raakt natuurlijk aan de kern van elk curriculum: waartoe moet je als opleiding lerenden opleiden? Lerenden zijn daarbij uiteraard partij, net als arbeidsorganisaties. Professionals die opleidingen verzorgen, en die hun vakgebied goed bijhouden, hebben daar uiteraard ook een duidelijke visie op. Bij de totstandkoming van curricula zul je meerdere belanghebbenden moeten betrekken. Bovendien ben je als professional nooit ‘klaar’ met leren en ontwikkelen. Je kunt belangrijke vaardigheden ook na je initiële opleiding ontwikkelen (bijvoorbeeld via online leerplatforms en uiteraard op de werkplek).  Het is ook nogal wat om op basis van één onderzoek te concluderen dat jongeren andere onderwijsbehoeften hebben.

De bijdrage bevat overigens maar een beperkt aantal manieren om als onderwijs beter in te spelen op veranderende behoeften van lerenden en arbeidsorganisaties. In ons land maken instellingen bijvoorbeeld ook al langer gebruik van realistische opdrachten die arbeidsorganisaties voor lerenden formuleren. Ook wordt bijvoorbeeld onderwijs bij arbeidsorganisaties op locatie verzorgd.

De auteur gaat ook niet in op het verlagen van de kosten van onderwijs of het verhogen van financiële steun voor lerenden om onderwijs aantrekkelijker te maken. Want dat is natuurlijk ook een kernprobleem: jongeren kunnen twijfelen aan de waarde van onderwijs omdat de financiële investering die zij moeten doen zo groot is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *