Hoe de metaverse gebruikt kan worden voor educatieve doeleinden

Gwo-Jen Hwang en Shu-Yun Chie hebben voor Computers & Education een ‘position paper’ geschreven dat beoogt een duidelijk beeld te schetsen van wat de metaverse is en hoe de metaverse kan worden gebruikt voor educatieve toepassingen. De auteurs definiëren de metaverse, en presenteren potentiële toepassingen en onderzoeksthema’s. Bovendien worden de rol van AI in de metaverse en op ‘metaverse-based‘ onderwijs besproken.

Wang en Chie typeren de metaverse als de volgende generatie van sociale verbinding. Het is een geheel of gedeeltelijk virtuele wereld waarin mensen betrokken kunnen zijn in tal van sociale activiteiten. De auteurs presenteren een kader met drie kenmerken die de metaverse onderscheidt van gewone virtual of augmented reality:

 • Gedeeld. Een VR- of AR-systeem kan deel uit maken van de metaverse. De gebruiker interacteert echter samen met anderen in de omgeving. Binnen VR opereer je meestal alleen.
 • Persistent. Er is sprake van een ‘permanente’ wereld. Je keert bijvoorbeeld terug waar je bent gebleven. Je kunt de ervaring niet pauzeren of opnieuw starten. Je kunt daadwerkelijk allerlei activiteiten in de metaverse ondernemen (denk aan werken, leren, bezitten, creëren en amuseren).
 • Gedecentraliseerd. Gedecentraliseerde technologieën (bijvoorbeeld blockchain-technologie) worden gebruikt om economische activiteiten veilig uit te voeren en persoonlijke eigendommen en logbestanden te beschermen.

AI wordt door makers gebruikt om regels te definiëren die in de metaverse worden toegepast. AI wordt bijvoorbeeld toegepast voor het hanteren van conflicten tussen gebruikers (arbitrage) of voor het simuleren van veranderingen in de loop van de tijd (denk aan het groeien van planten). Zogenaamde ‘non-playing characters‘ kunnen dankzij AI acteren alsof zij mensen zijn. De toepassing van AI is een belangrijk onderscheidend kenmerk van de metaverse ten opzichte van VR.

metaverse framework
Bron: Wang & Chien (2022). https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100082

De auteurs beschrijven ook vanuit AI perspectief de rol van de metaverse bij leren, opleiden en onderwijs. Dat is het aanbieden van een authentieke wereld waarin lerenden kunnen “werken” en “leren” met intelligente ‘non playing characters’ die de rol vervullen van docent, mede-lerende of tutor. Daarnaast kun je ook samenwerken met andere menselijke docenten en lerenden. Deze actoren onthouden ook interacties.

Waartoe kun je de metaverse voor leren, opleiden en onderwijs gebruiken? De auteurs onderscheiden:

 1. Lerenden voortdurend situeren in een cognitieve of vaardigheidsoefenomgeving die in de echte wereld riskant of gevaarlijk zou kunnen zijn.
 2. Lerenden permanent in een context plaatsen om te ervaren en te leren wat ze in de echte wereld meestal niet kunnen.
 3. Lerenden in staat stellen iets waar te nemen of te leren dat langdurige betrokkenheid en oefening vereist.
 4. Lerenden aanmoedigen om te proberen iets te creëren of te verkennen dat ze in de echte wereld vanwege praktische redenen niet kunnen doen. Bijvoorbeeld omdat kosten hoog zijn of sprake is van een gebrek aan echte materialen.
 5. Lerenden in staat stellen alternatieve gedachten en pogingen te hebben met betrekking tot hun loopbaan of leven.
 6. Lerenden in staat stellen dingen vanuit verschillende perspectieven of rollen waar te nemen, te ervaren of te observeren.
 7. Lerenden in staat stellen om te leren omgaan en zelfs samenwerken met mensen waarmee ze in de echte wereld misschien niet zouden kunnen samenwerken.
 8. Lerenden complexe, diverse en authentieke taken laten uitvoeren waardoor zij hogere denkvaardigheden kunnen ontwikkelen.

De toepassing van de metaverse zal volgens Wang en Chien ook leiden tot diverse onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld op het gebied van pedagogisch-didactische modellen, de effecten van op de metaverse gebaseerde educatieve omgevingen op leerprestaties of op de relatie van de metaverse met leertheorieën en -concepten.

Mijn opmerkingen

Als je naar de toepassingen kijkt, dan zie je grote overeenkomsten met het gebruik van VR, serious gaming of simulaties. De gebruikte technologie en de drie kenmerken van de metaverse zullen echter leiden tot andere leerervaringen. Op dit moment kun je al omgevingen zoals Virbela gebruiken om dergelijke leerervaringen op te doen. Het zal echter nog een tijd duren voordat we op grote schaal zullen leren in de metaverse. De metaverse zal ook niet voor al het leren worden toegepast, verwacht ik.

Bron: Gwo-Jen Hwang & Shu-Yun Chien (2022), Definition, roles, and potential research issues of the metaverse in education: An artificial intelligence perspective. In: Computers and Education: Artificial Intelligence, Volume 3, 2022, https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100082

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.