Hoe definiëren professionals design thinking?

De term ‘design thinking’ is alomtegenwoordig. Ook op het gebied van technology enhanced learning, L&D en onderwijs. De Nielsen Norman Group heeft een groep van 87 professionals op het gebied van user experience en ontwerp uit verschillende branches gevraagd naar wat zij hieronder verstaan.

De inventarisatie leidt tot kenmerken, toepassingen, specifieke stappen, visualisaties, instellingen/merken, interpretaties, uitkomsten/resultaten en overige opmerkingen. Met name kenmerken worden het meeste genoemd.

Verschillende respondenten typeren design thinking als een proces dat helpt problemen van een bepaalde doelgroep op te lossen. Anderen benadrukken dat design thinking een verandering in de manier van denken impliceert (buiten bestaande kaders denken). Een derde groep redeneert in termen van een flexibele, adaptieve toolkit waarmee organisatievraagstukken of problemen van eindgebruikers kunnen worden opgelost.

De Nielsen Norman Group concludeert dat geen sprake is van één breed gebruikte definitie. Dat kan onder meer tot misverstanden leiden. Als je met anderen aan de slag gaat met design thinking dan zullen beelden en verwachtingen in elk geval helder en onderling afgestemd moeten zijn. Maak het ook tastbaar, of visueel. Je kunt volgens hen ook pas de effecten van design thinking meten als sprake is van een helder beeld van wat design thinking is.

De Nielsen Norman Group heeft dat zelf ook gedaan. Zij maken in hun definitie onderscheid in een ideologie en een proces:

De design thinking ideologie gaat ervan uit dat een hands-on, op de gebruiker gerichte benadering van probleem oplossen kan leiden tot innovatie, waarbij innovatie kan leiden tot differentiatie en concurrentievoordeel. Deze hands-on, op de gebruiker gerichte benadering wordt bepaald door het design thinking proces dat bestaat uit 6 verschillende fasen:

  1. Benadrukken (onderzoek doen naar wat gebruikers doen, zeggen, denken en voelen).
  2. Definiëren (op basis van het onderzoek het probleem omschrijven).
  3. Idealiseren (welke creatieve ideeën kunnen een antwoord zijn op het vraagstuk?).
  4. Maak een prototype (maak ideeën tastbaar).
  5. Test (met gebruikers).
  6. Implementeer.

Bekijk ook de visual van Nielsen Norman Group.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: