Hoe kun je zelfgereguleerd leren bij online leren versterken?

Lerenden participeren met meer succes in online leren naarmate zij beter in staat zijn hun eigen leren te reguleren. Vaardigheden op het gebied van ‘zelfmanagement’ maken daar belangrijk onderdeel van uit. Onderzoek laat zien dat docenten op een aantal manieren dergelijke vaardigheden kunnen helpen ontwikkelen.

Het onderzoek is uitgevoerd op het gebied van massive open online courses. Dit type cursussen kenmerkt zich over het algemeen door een grote nadruk op zelfregulering. Lerenden die daar moeite mee hebben -en dat zijn er veel- stoppen daardoor relatief vaak met deze online cursussen.

Volgens Garrison (1997) bestaat ‘self-directed learning’ uit drie componenten: de eigen voortgang monitoren, motivatie en je eigen leren managen. In dit onderzoek heeft onderzoeker Meina Zhu naar deze laatste component gekeken. De focus ligt daarbij op externe activiteiten die het leerproces beïnvloeden, zoals het bereiken van leerdoelen en het hanteren van leermiddelen. Het kunnen managen van je tijd speelt daar weer een belangrijke rol bij. De onderzoeksvraag luidde:

“How did MOOC instructors facilitate self-management skills for SDL in design and delivery?”

Zhu heeft drie onderzoeksmethoden gebruikt:

  1. een online enquête onder 198 MOOC-docenten;
  2. semi-gestructureerde interviews met 22 deelnemers;
  3. documentatie van 22 MOOC’s.

Belangrijke bevindingen uit deze studie zijn:

  • Het is van cruciaal belang dat docenten lerenden helpen hun leerdoelen te bepalen. Daarbij gaat het vooral om leerdoelen die gericht zijn op het ontwikkelen van kennis en het bevredigen van professionele behoeften. Dat kun je onder meer doen via discussies en reflectie.
  • Maak ten behoeve van het beheren van tijd gebruik van geschatte tijdschema’s, voortgangsindicatoren, korte leereenheden en flexibele tijdschema’s. Kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt om lerenden te herinneren aan deadlines.
  • Creëer flexibele leerpaden en gebruik flexibele bronnen om lerenden te helpen hun leerdoelen te bereiken. Lerenden hebben dan meer controle over hun eigen leren.
  • Structureer leerinhouden op een heldere manier. Bied gemakkelijke manieren om door de leerstof te navigeren. Een intuïtieve interface is van groot belang.

Binnen veel onderwijssettings liggen leerdoelen praktisch vast. Als je echter te maken hebt met lerende volwassenen, dan is het belangrijk om ruimte te geven aan hun eigen doelstellingen. Verder leent mogelijk ook niet elk onderwijs voor veel controle over het leren. De andere bevindingen zijn echter wel relevant voor online onderwijs in het algemeen. Leertechnologieën bieden daarbij helaas niet altijd voldoende functionaliteiten om ‘zelfmanagement’ te ondersteunen.

Bronnen

Garrison, D. R. (1997). Self-directed learning: Toward a comprehensive model. Adult Education Quarterly, 48(1), 1833. https://doi.org/10.1177%2F074171369704800103 

Meina Zhu (2021) Enhancing MOOC learners’ skills for self-directed learning, Distance Education, 42 (3), 441-460, DOI: 10.1080/01587919.2021.1956302

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *