Hoe lang duurt een online college of inleiding idealiter?

Op 20 mei j.l. heb ik de blogpost ‘Hoe lang mag een online les duren?‘ geschreven. Dit weekend kwam ik een artikel tegen dat ingaat op de lengte en opzet van een online ‘lecture’. Dus op een live, online, college (hoger onderwijs) of inleiding (basis/voortgezet onderwijs).

Auteur Jonathan Haber refereert daarbij naar het boek What’s the Use of Lectures? van Donald Bligh uit 1971. Bligh betoogt daarin op basis van onderzoek dat een college of inleiding alleen geschikt is voor het overdragen van informatie.  Hij adviseert om inleidingen op te delen in onderdelen van 20-30 minuten aangezien de aandachtsspanne en het mentale uithoudingsvermogen van lerenden sterk verschillen. Haber geeft daarbij ook aan dat leerkrachten in het K12-onderwijs -anders dan docenten in het hoger onderwijs- veel meer gewend zijn  om de klassikale sessies onder te verdelen in kleine onderdelen (mix van inleidingen, discussie, opdrachten, etcetera).

Such a structure leverages Bligh’s insight that shorter lectures support the key benefit of lecturing—knowledge transfer—while leaving time for other activities that can support educational goals such as promotion of thought, changes in attitude, and development of behavior skills.

Bij online leren maken we daarom volgens Haber ook gebruik van online video’s van korte duur. Bij de Khan Academy gaat men bijvoorbeeld uit van maximaal 10 minuten (meestal). Verder wijst Haber ook op verschillende formats die worden gehanteerd bij online inleidingen.  Denk daarbij aan online excursies naar musea, inclusief interviews met kunstenaars en wetenschappers. Volgens Haber hebben veel musea nu ook online bronnen beschikbaar geteld die docenten kunnen integreren binnen hun onderwijs.

Daarnaast wijst hij ook op de mogelijkheid om video-opnames te maken van gesprekken tussen docenten en kleine groepen lerenden.

Haber eindigt zijn bijdrage met een aantal tips:

  • Beschouw jouw cursus/vak als een set van eenheden en lessen, waarbij elke les wordt opgedeeld in een set van activiteiten die in de tijd worden georganiseerd.
  • Bepaal hoeveel van die activiteiten instructie vereisen of ook op een andere manier ingevuld kunnen worden. Bijvoorbeeld door  discussie of een andere vorm van interactie  tussen docent en lerende, of tussen lerenden onderling.
  • Onderzoek de beschikbaarheid van instructiemateriaal (zoals virtuele rondleidingen of interviews met deskundigen) dat leerlingen kan helpen om leerdoelen te bereiken waarbij een docent niet direct in de camera praat.
  • Ga creatief om met het format van jouw live of opgenomen inleiding. Gesprekken, interviews, ‘theater’ zijn mogelijke alternatieven.

In feite is deze bijdrage een pleidooi voor veel afwisseling, en voor het vermijden van lange inleidingen. Voorkom betogen van meer dan 10 minuten (persoonlijk probeer ik dus ongeveer 6 minuten aan te houden), gebruik verschillende formats als je informatie wilt verstrekken en combineer inleidingen met activerende werkvormen. De totale duur van een online sessie kan dan best een uur bedragen (ook wel langer, afhankelijk van de context).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord