Hoe lerenden binnen MOOCs opereren?

Vier onderzoekers van Stanford University en Cornell University (Anderson cs) hebben onderzoek gedaan naar het engagement, de betrokkenheid, van studenten in massive open online courses. Zij hebben daarbij vooral gekeken naar interactie. De auteurs menen dat begrip van de wijze waarop lerenden interacteren in een MOOC van groot belang is omdat dit van invloed is op de wijze waarop zij effectief leren, en voor de wijze waarop je het beste online cursussen kunt ontwerpen.

Wat is engagement?
Wat is engagement? Foto: University of Exeter

Andersons cs stellen onder meer dat de beweegredenen van lerenden om deel te nemen aan een MOOC een belangrijke rol spelen bij de wijze waarop zij interacteren. De onderzoekers menen dat binnen een MOOC de complete interactie door een student met materiaal online plaats vindt. Dat geeft volgens hen veel mogelijkheden om registraties van leeractiviteiten grootschalig vast te leggen.

Op basis van een analyse van data hebben de auteurs een raamwerk ontwikkeld waarmee je grip kunt krijgen op de wijze waarop lerenden betrokken zijn bij MOOCs. De onderzoekers hebben daarbij een taxonomie van individueel gedrag ontwikkeld, en onderzoeken patronen van goed en slecht presterende studenten. Zij onderscheiden daarbij een aantal zogenaamde ‘engagement styles’. Deze stijlen zijn gebaseerd op de mate waarin lerenden video’s bekijken en de mate waarin zij aan opdrachten werken.

Zij onderscheiden:

  • Viewers: bekijken vooral video’s, en maken weinig opdrachten
  • Solvers: maken opdrachten, maar bekijken weinig video’s.
  • All-rounders: er is een balans tussen het maken van opdrachten en het bekijken van video’s.
  • Collectors: downloaden lezingen en maken weinig opdrachten.
  • Bystanders: voeren nauwelijks activiteiten uit.
  • Archaelogists: starten na afloop van de MOOC met interactie.

Volgens de onderzoekers onderscheiden deze groepen zich duidelijk ten opzichte van elkaar. Men constateert dat lerenden dankzij een diverse manier van interacteren, op een verschillende manier een MOOC beëindigen. Zij geven daarbij aan niet te kijken naar de interne drijfveren en motivatie van de lerenden. Zij menen dat er een verschil is tussen MOOCs waarvan het certificaat een reflectie is van de getoonde inspanningen, versus MOOCs waarvan certificering plaats vindt op basis van ingeleverde opdrachten.

Daarnaast hebben Anderson cs ook gekeken naar de wijze waarop lerenden participeren in forumdiscussies. Zij nemen waar dat elke discussie groeit dankzij de participatie van nieuwe discussianten, en niet dankzij de bijdragen van degenen die initieel in de discussie participeerden. Ook blijken het vooral de betere lerenden te zijn die anderen via forumdiscussies helpen.

De onderzoekers kijken daarbij ook naar de rol van badges. Zij concluderen dat naarmate badges een prominentere rol spelen binnen een MOOC, engagement in een forum toeneemt.

Ik wil een paar opmerkingen maken bij deze bijdrage. In de eerste plaats ontbreekt m.i. een expliciete afbakening van het begrip ‘engagement’. Op de tweede plaats vind ik het theoretisch kader mager uitgewerkt. Op de derde plaats gaan de onderzoekers m.i. ten onrechte ervan uit dat lerenden in een MOOC online interacteren. Eigen onderzoek laat zien dat lerenden -volgens eigen zeggen- ook dikwijls buiten de MOOC om met anderen over de MOOC interacteren. Bovendien passen de criteria wat interactie is, vooral bij een specifiek type MOOC (xMOOC). Op de vierde plaats kun je vraagtekens stellen bij taxonomieën. Dat geldt m.i. nog sterker voor engagement stijlen. Dat suggereert een zekere mate van onveranderlijkheid. Die fout hebben we met leerstijlen lang genoeg gemaakt.

Hun bevindingen ten aanzien van fora en badges vind ik wel relevant.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.