ICT in onderwijs implementeren: spanning tussen beheersbaarheid en innovatie

Vandaag heb ik tijdens de Onderwijsconferentie van het Regio college twee keer een masterclass verzorgd over de implementatie van ICT in het onderwijs. Ik heb hierin ondermeer gewezen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onderwijsinstellingen voor een succesvolle implementatie.

Ik heb deze masterclass opgebouwd aan de hand van mijn model ten aanzien van de implementatie van ICT in het onderwijs. In dit model beschrijf ik zes aspecten die van invloed zijn op de invloed van ICT in het onderwijs:

ICT implementeren is als het beklimmen van een berg
ICT implementeren is als het beklimmen van een berg

Ik heb onder meer gepleit voor een georganiseerde dialoog tussen de ICT-afdeling en de onderwijssectoren of faculteiten. Het is te gemakkelijk en weinig constructief om naar elkaar te wijzen als het gaat om een moeizame invoering van ICT in het onderwijs. We moeten beseffen dat verschillende belanghebbenden diverse perspectieven hebben bij de implementatie van ICT in het onderwijs. Je hebt bijvoorbeeld voorlopers tussen docenten die vanuit een passie met ICT in het onderwijs willen experimenteren met nieuwe technologieën. Een ICT-afdeling wordt echter vooral aangesproken op een stabiele en betrouwbare ICT-omgeving, die men met beperkte capaciteit moet beheren en beheersen.

Je kunt mijns inziens deze spanning tussen beheersbaarheid en innovatie alleen hanteerbaar maken door daadwerkelijk met elkaar de dialoog aan te gaan. Bij Gilde Opleidingen heb ik enkele jaren geleden bijvoorbeeld positieve ervaringen opgedaan met een Platform ICT in het onderwijs waarin vertegenwoordigers van de onderwijssectoren en vertegenwoordigers van de ICT-afdeling met elkaar spraken over behoeften en verbeteringen. Ik was voorzitter van dat platform. Wij hebben daar onder meer de keuze en implementatie van een elektronische leeromgeving voorbereid, en gewerkt aan een procedure voor de aanschaf van nieuwe software.

Het Regio college had overigens studenten van de toerismeopleiding gekoppeld aan externe sprekers. Zij fungeerden als gastvrouw/persoonlijke assistente. Eerstejaars Jill mocht mij de hele middag naar de verschillende locaties brengen, zorgen voor koffie en water, en ondersteuning inroepen bij eventuele ICT-problemen. Wat een luxe!

Hieronder vind je mijn slides.

Prima sfeer, trouwens tijdens deze dag!

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *