Blog Archives

Overstappen naar de cloud: wat kost dat?

Binnen het onderwijs kiezen instellingen er ook in toenemende mate voor om ICT-oplossingen ‘naar de cloud’ te brengen. Welke kosten zijn hier aan verbonden?

Lees meer ›

Tags: ,

Meer waardering voor de IT’er binnen onderwijsorganisaties en opleidingsinstituten

IT’ers zijn een onmisbare schakel geworden binnen organisaties die zich bezich houden met leren, onderwijs en opleiden. Toch krijgen ze lang niet altijd de waardering die ze verdienen. Meer inzicht in hun werk en het bevorderen van dialoog zijn m.i. van belang.

Lees meer ›

Tags: , ,

Hoeveel tijd zijn we kwijt aan ICT-onderhoud?

Informatie- en communicatietechnologie moet ons leven een stuk makkelijk maken. Voor een groot deel doet ICT dat ook. Maar aan de andere kant zijn we volgens mij ook heel wat tijd kwijt aan onderhoud en beheer van ICT. Ik wil dat illustreren aan de hand van drie voorbeelden, waarbij deze blogpost tevens een test is.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Is de diversiteit aan applicaties een vloek of een zegen voor het onderwijs? #cviov

Eén van de zaken die mij tijdens conferenties als het CvI-congres altijd opvalt, is de enorme diversiteit aan applicaties die enthousiaste docenten gebruiken om hun onderwijs mee te versterken of te vernieuwen. Deze diversiteit heeft echter meerdere kanten.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

ICT in onderwijs implementeren: spanning tussen beheersbaarheid en innovatie

Vandaag heb ik tijdens de Onderwijsconferentie van het Regio college twee keer een masterclass verzorgd over de implementatie van ICT in het onderwijs. Ik heb hierin ondermeer gewezen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onderwijsinstellingen voor een succesvolle implementatie.

Lees meer ›

Tags: , ,

Welke prijs willen we betalen voor BYOT?

Tot nu toe hoorde je eigenlijk alleen maar juichende verhalen over de mogelijkheden van medewerkers/lerenden om hun eigen technologie mee te nemen naar de onderwijsinstelling of het bedrijf, en te gebruiken. Deze juichstemming lijkt nu voorbij. BYOD/T blijkt namelijk een prijs te hebben. Zijn we bereid die te betalen?

Lees meer ›

Tags: , , ,

De risico’s van Bring Your Own Device

IBM heeft medewerkers toestemming gegeven om hun eigen ‘device‘ te gebruiken, maar wordt nu geconfronteerd met de risico’s. De ICT-afdeling van deze IT-multinational investeert in het beheer van eigen apparaten, en in het vergroten van het bewustzijn van werknemers.

Lees meer ›

Tags: , ,

Bring Your Own Technology vergroot toegankelijkheid van schaarse bronnen

Als je lerenden toestaat hun eigen technologie op school te gebruiken, dan kun je de schaarse middelen van school gebruiken voor die lerenden die geen eigen tools hebben. Daardoor kunnen per saldo meer lerenden gebruik maken van ICT op school. Deze redenering valt te lezen in de blog post BYO Tech: good plan for schools?

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat scholen belemmeren als zij sociale media blokkeren

Door sociale media te blokkeren, belemmeren scholen leerlingen feitelijk om te leren. Dat betoogt Graig Watkins in The Huffington Post. Watkins illustreert hoe jongeren sociale media gebruiken om te leren. Door het gebruik van sociale media te verbieden, werk je als onderwijsinstelling in feite verschraling van leermogelijkheden in de hand.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Weer technologie trends voor 2012 (#in)

Begin november besteedde ik al aandacht aan technologie trends voor 2012. TechNewsWorld doet nu ook een duit in het zakje. Ik signaleer overlap, maar ook verschillen. Beide artikelen laten o.a. zien dat technologie steeds krachtiger, intelligenter en gebruikersvriendelijker wordt. Tegelijkertijd krijgen we te maken met complexe privacyvraagstukken.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: