Integrale beroepsopdrachten als fundament voor toekomstgericht onderwijs #cviov

In Zuid-Limburg zijn onderwijsinstellingen en bedrijven bezig het techniekonderwijs op een fundamenteel andere manier aan het inrichten. Deze aanpak kan een voorbeeld vormen voor andere sectoren. Integrale beroepsopdrachten spelen hierbij een cruciale rol. Harry Vaessen en Dimphy Kees (van Arcus College) gingen in op deze vorm van toekomstgericht MBO. Volgens Dimphy is men het ‘point of no return’ daarbij al lang gepasseerd.

Dimphy schetste eerst de context die onder meer bestaat uit technologische ontwikkelingen zoals robotisering. De vraag naar middelbaar geschoold werk zal daardoor afnemen. Bij VDL Nedcar komen bijvoorbeeld nu al nieuwe technologieën in het productieproces terecht. OESO voorspelt dat binnen 20 jaar ongeveer de helft van de beroepen zal verdwijnen.

In Zuid-Limburg speelt daar ook bij dat de bevolking in de regio krimpt. Dit maakt samenwerking in de regio noodzakelijk. Samenwerking tussen de ROC’s in Zuid-Limburg en samenwerking met VMBO-scholen.

Er komen daardoor vergelijkbare vakmanschapsroutes en techniekroutes binnen Zuid-Limburg. Het programma Tech2Create werkt daarbij als proof of concept. Hierbij worden leerwerktrajecten samen met bedrijven als Rockwool en VDL een belangrijke rol. Binnen dat onderwijs nemen bijvoorbeeld de 21ste eeuwse vaardigheden een belangrijke plek is. Deze vaardigheden zijn overigens allesbehalve nieuw, werd terecht gesteld.

Andere aspecten van de visie op eigentijds onderwijs zijn onder meer:

– Uitvoeren van authentieke, integrale beroepsopdrachten
– LOB en 21 century skills geïntegreerd in beroepsopdrachten
– Een op de regionale arbeidsmarkt afgestemd curriculum
– Differentiatie in (digitale) werkvormen
– Gepersonaliseerd leren (individuele leerdoelen vanuit opdrachten)

Lerenden leren in het bedrijf. Ze maken deel uit van het bedrijf, al mogen ze ook fouten maken. Het leren in een authentieke beroepssituatie lijkt de motivatie van lerenden te vergroten, ook omdat theorie beter met praktijk zijn geïntegreerd. Ook komen bijvoorbeeld taal- en rekenvaardigheden integraal aan bod komen.

Integrale beroepsopdrachten komen tot stand door MBO-kwalificatiedossiers te verbinden met (toekomstige) functies gecombineerd. Vanuit een prestatiematrix worden dan integrale beroepsopdrachten gemaakt. Deze opdrachten zijn gemakkelijk specifiek te maken voor een bedrijf waarin je werkt.

N@tschool wordt gebruikt om rijke leermaterialen aan integrale opdrachten te koppelen. Dat gebeurt voor meerdere bedrijven als Rockwool en, dus, VDL. Arcus College krijgt materiaal aangeleverd, en verrijkt dat in de applicatie YouDipity. Bijvoorbeeld met YouTube-film.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *