Invloed technologie op bekwaamheden

Technologische ontwikkelingen hebben niet alleen een grote invloed op ons dagelijks leven en werk, maar ook op bekwaamheden die we nodig hebben in de hedendaagse samenleving.

21ste century skillsTechnologie kan er toe leiden dat we bepaalde bekwaamheden minder goed beheersen. Er wordt bijvoorbeeld verondersteld dat navigatiesystemen er toe leiden dat we ons minder goed oriënteren op routes. Volgens Greg Satell is het echter interessanter om te kijken op welke (nieuwe) bekwaamheden nieuwe technologieën een beroep doen.

Van oudsher is de vrees geuit dat machines ons vermogen om te functioneren aantasten.Technologie kan volgens Satell echter ook cognitieve ruimte creëren voor nieuwe dingen. Mensen leren door patronen te internaliseren via veelvuldig toepassen. Vandaag de dag kunnen computers echjter patronen herkennen en -aldus Satell- op dezelfde manier leren als mensen doen. En dat in een veel sneller tempo.

Doordat technologieën bepaalde handelingen meer efficiënt kunnen uitvoeren, houden we volgens Satell meer ruimte over voor ‘de menselijke maat’ (zoals artsen die meer aandacht kunnen schenken aan patiënten).

Onze economie en samenleving wordt dan ook meer servicegeoriënteerd. Daarbij wordt een groter beroep gedaan op sociale vaardigheden. Daarnaast kunnen computers weliswaar problemen oplossen, maar geen onderscheid maken in welke problemen het belangrijkste zijn of welke benadering het beste kan worden toegepast in een bepaalde situatie. Daarvoor is samenwerking in teamverband nodig. Ook zullen nieuwe algoritmes moeten worden ontwikkeld ten behoeve van -onder meer- het herkennen van patronen. Satell stelt ook:

Most importantly, technology gives us the power to choose. We are no longer stuck on the farm or in the factory, but are more free than ever to pursue our own passion and purpose. For some of us, that will mean greater devotion to family and community. For others, it will mean uploading patterns to the cloud in order to make room for new ones to discover.

Satell heeft m.i. gelijk als hij stelt dat de service economie gevolgen heeft voor bekwaamheden van medewerkers. Wel is de zorg volgens mij helaas een slecht voorbeeld. Dat is juist een sector waar technologie werknemers vervangt en artsen, verplegenden en verzorgenden helaas minder ruimte krijgen voor menselijke aandacht. Wel zie je dat communicatieve vaardigheden steeds belangrijker worden. Vergelijk een bezoek aan de tandarts van nu eens met een bezoek aan de tandarts van dertig jaar geleden (nu meer inlevingsvermogen, meer communicatie over behandelingen, enzovoorts).

Aan de andere kant onderscheiden bedrijven zich steeds meer op het gebied van service. Klanten selecteren bedrijven daar ook steeds meer op uit. Haal je eens je laatste positieve en minder positieve ervaring met een telefonische servicedesk voor de geest, en je snapt wat ik bedoel. Deze medewerkers moeten zich kunnen verplaatsen in de klant en diens probleem, ze moeten in staat zijn een vraagstuk samen te vatten terug te koppelen, en ze moeten op een pro-actieve manier behulpzaam zijn.

Dit zijn geen heel nieuwe bekwaamheden. Ze worden wel belangrijker voor bestaande functies en voor nieuwe functies die zijn ontstaan. Dat geldt ook voor het oplossen van complexe problemen via samenwerking in multidisciplinaire teams. Steeds meer werknemers moeten hiertoe in staat zijn omdat zij vaker geconfronteerd worden met complexe vraagstukken.

Digitale geletterdheid is wel relatief nieuw. Het belang hiervan neemt ook sterk toe.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord