Blog Archives

Wat zijn bekwaamheden van de toekomst en wat betekent dit voor het onderwijs?

We leven in een tijd van voortschrijdende digitalisering, met grote gevolgen voor de samenleving, organisaties en individuen. Deze ontwikkeling leidt ook tot de vraag of dit gevolgen moet hebben voor bekwaamheden die individuen moeten ontwikkelen. Onderzoekers van de Universiteit van Karlsruhe voeren daarom sinds 2015 een onderzoek uit naar bekwaamheden van de toekomst en de gevolgen voor leren en hoger onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , ,

Waarom lezen zo belangrijk is

Als je je, zoals ik, bezighoudt met zaken als leerstrategieën, leertechnologie en didactiek, dan ontkom je niet aan pleidooien voor andere manieren van leren. Leren van fouten in de praktijk zou bijvoorbeeld veel belangrijker zijn dan het lezen van boeken. Het is echter onzinnig om verschillende manieren van leren tegenover elkaar te zetten.

Lees meer ›

Tags: , ,

Impressie 21e-eeuwse vaardigheden: achtergronden en onderwijsimplicaties

Er wordt veel geschreven over zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden. Veel onderwijsorganisaties worstelen echter met de implementatie hiervan binnen het curriculum.  Daar komt bij dat ook vragen worden gesteld bij dit fenomeen. Het belang van de vaardigheden op zich worden niet ter discussie gesteld. Wel de vraag wat typisch ’21e eeuws’ eraan is,

Lees meer ›

Tags: ,

Artificiële intelligentie en integrale beroepsvorming

De invloed van artificiële of kunstmatige intelligentie op ons dagelijks leven lijkt steeds groter te worden. Wat betekent dit voor bekwaamheden van (aankomende) werknemers?

Lees meer ›

Tags: , ,

Acht essentiële digitale vaardigheden

Kennisnet en SLO onderscheiden elf ’21e eeuwse vaardigheden’. Vanochtend stuitte ik op een bijdrage waarin ‘digitale intelligentie’ in acht essentiële vaardigheden wordt uitgewerkt. In deze blogpost vergelijk ik beide indelingen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Curriculumverandering vraagt om een scalpel, geen kettingzaag

Onlangs is in Nederland weer eens een discussie losgebarsten over de vraag of feitenkennis niet plaats moet maken voor ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’. Charles Fadel verzet zich tegen deze tegenstelling.

Lees meer ›

Tags: , ,

Online Educa Debat over 21ste eeuwse vaardigheden #OEB15

Vanavond vond weer een Online Educa Debat plaats. De motie van vanavond luidde:
’This House believes 21st Century skills aren’t being taught – and they should be’. Na discussie is deze motie uiteindelijk nipt verworpen. Maar wat waren de argumenten?

Lees meer ›

Tags: , ,

Gratis online masterclass Evalueren van vaardigheden voor de 21ste eeuw #Welteninstituut

Welke methoden en instrumenten er zijn om 21e eeuwse vaardigheden te evalueren? Deze en andere vragen staan centraal in de gratis online masterclass Evalueren van vaardigheden voor de 21ste eeuw die het Welten-instituut van 10 tot en met 17 september aanstaande organiseert.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Invloed technologie op bekwaamheden

Technologische ontwikkelingen hebben niet alleen een grote invloed op ons dagelijks leven en werk, maar ook op bekwaamheden die we nodig hebben in de hedendaagse samenleving.

Lees meer ›

Tags: , ,

Dit zijn ook bekwaamheden van de 21e eeuw

Als we het hebben over de bewkaamheden van de 21e eeuw, dan hebben we het vaak over creatief zijn of kunnen samenwerken. Maar er zijn vandaag de dag ook andere bekwaamheden relevant, waar helaas minder aandacht voor is.

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: