Is er steeds minder behoefte aan diploma’s?

In de VS schijnt een toenemend aantal werknemers in de creatieve en ICT-industrie zonder diploma te werken. Zijn massive open online courses voor hen een alternatief?

Young professionals
Foto: ITU Pictures

Een CEO van een recruitmentbureau signaleert een trend dat op het CV van jongeren, die werken in de creatieve en ICT-industrie, steeds vaker een diploma hoger onderwijs ontbreekt. Zij gaan na de middelbare school liever meteen werken (en geld verdienen). Een opleiding in het hoger onderwijs sluit ook minder goed aan op hun behoeften.

Veel werkgevers zijn echter niet bereid om vervolgens fors te investeren in de professionalisering van werknemers. De CEO adviseert werkgevers daarom breder te kijken naar de ontwikkeling van sollicitanten, bijvoorbeeld door te kijken naar een portfolio en door onder meer psychometrische en vaardigheidstoetsen af te nemen. Jongeren, die werkzaam willen zijn in deze sectoren, zullen dan minder minder snel een diploma nodig hebben.

Verder suggereert deze CEO dat alternatieve manieren van opleiden, zoals MOOCs, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van professionals en een alternatief kunnen zijn voor het reguliere onderwijs. Mocht deze ontwikkeling zich daadwerkelijk doorzetten en ook verbreden naar andere sectoren, dan impliceert dit een spectaculaire verandering.

eCampus News bericht echter dat uit een (betrekkelijk kleinschalig en kwalitatief) onderzoek blijkt dat studenten zich ook zorgen maken over

  • de betrouwbaarheid,
  • de kwaliteit van de inhoud,
  • de didactiek,
  • het gebrek aan communicatiemogelijkheden
  • en -weliswaar in veel mindere mate- over de legitimiteit van MOOCs.

Zij beschouwen MOOCs niet echt als een alternatief voor de reguliere hoger onderwijs-cursussen. Dat zou één van de verklaringen kunnen zijn voor de betrekkelijk lage ‘completion rates’ van MOOCs, suggereert eCampus News.

Onderwijsinstellingen proberenonder tussen hoger onderwijs aantrekkelijker te maken voor jongeren (en de arbeidsmarkt) door curricula aan te passen, en meer aan te laten sluiten op behoeften van de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan ondernemerschap).

Volgens mij zou het hoger onderwijs jongeren beter in staat moeten stellen om leren en werken te combineren. Een soort beroepsbegeleidende leerweg, dus met bijvoorbeeld 3 dagen werken en 2 dagen naar school, in combinatie met online leren. De curricula zouden daarbij ook meer rekening moeten houden met de werkervaring, en jongeren bijvoorbeeld in staat stellen om opdrachten op de werkvloer uit te voeren.

Uiteraard is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Met name in tijden van economische crises is het lastig dit vorm te geven. Dat leren de ervaringen in het mbo. Maar we zouden eens een start kunnen maken met de creatieve en ICT-industrie. Het voordeel van deze benadering is in elk geval dat jongeren breder gevormd worden, over een diploma beschikken, betekenisvolle opdrachten uitvoeren, geld verdienen, en dat werkgevers over zich ontwikkelende werknemers beschikken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

  1. Leuke blogpost Wilfred! Ik ben met je eens dat we binnen ICT en Creatieve Industrie eenvoudiger kunnen starten met dergelijke vormen van flexibilisering dan binnen pak ‘m beet de medische sector. Aan de Hogeschool van Amsterdam wordt -bij de faculteit voor Digitale Media en Creatieve Industrie- onderzocht op welke manier(en) we invulling kunnen geven aan de wensen van jongeren en arbeidsmarkt. Zie https://www.youtube.com/watch?v=tmZqlkl8eak

  2. Ik heb net pas de gelegenheid genomen om naar de video te kijken. Mooi gemaakt. Ik heb wel nog onvoldoende een beeld van hoe het onderwijs er in de praktijk dan uit gaat zien. Vooral wat betreft de wisselwerking tussen werken en leren. Wat betreft de medische sector: als ik denk aan de vroegere inservice opleidingen, dan denk ik dat deze sector bij uitstek geschikt is voor een dergelijke aanpak. Uiteraard laat je een student medicijnen niet in de eerste week al een operatie uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *