Is leren via een tablet geen mobile learning?

Vormen tablets de brug tussen e-learning en mobile learning? Ik vraag me af of deze typering gelukkig en terecht is.

 

Tablet
Foto: (c) Depositphotos.com/ Anatoliy Babiy

Een jaar of tien geleden beschouwden we laptops nog als apparaten die konden worden gebruikt voor mobile learning. Op een gegeven moment lag de focus op het gebruik van smartphones (en zelfs devices als de Sony PSP) voor leren. Laptops bleken niet transportabel genoeg, en hun batterijduur was te beperkt.

Na de introductie van de iPad kregen tablets alle aandacht. Amit Garg van Upsidelearning.com pleit er echter voor om ’tablet learning’ te beschouwen als een aparte manier van leren, die zich tussen ‘gewone’ vormen van e-learning en mobile learning bevindt.

Hij stelt dat mobile learning wat anders is dan leren op een mobiel apparaat. Je kunt volgens hem niet zo maar e-learning content op een mobiel apparaat gebruiken. Hij meent echter wel dat e-learning op tablets de adoptie van ‘echte’ vormen van mobile learning kan bevorderen. Op dit moment blijft de adoptie van mobile learning namelijk achter bij de verwachtingen, ook al wordt het geleidelijk aan meer toegepast.

Door e-learning op tablets te gebruiken maakt je deze manier van leren namelijk toegankelijker voor medewerkers die mobiel werken, en voor performance support (just-in-time leren).

Ik moest bij het lezen van deze bijdrage denken aan de sessie over mobile learning die ik tijdens de Online Educa Berlijn 2013 heb bijgewoond. Daarin werd ervoor gepleit om mobile learning minder contentgedreven te laten zijn. Een smartphone is minder geschikt voor het lezen van teksten. Dat is volgens mij ook waar Garg op doelt.

Wat ik dan niet snap is hoe contentgedreven vormen van leren op een tablet de adoptie van leren op smartphones kan bevorderen, als deze laatste manier sterk verschilt van leren via een tablet. Daarnaast kun je via apps ook op een tablet los komen van traditionele content. Tablets hebben dan ook andere mogelijkheden dan gewone e-learningcursussen, en zijn daarom wat mij betreft ook geschikte apparaten voor mobile learning.

Daar komt bij dat ik e-learning als een verzamelnaam hanteer, en leren op een tablet of smartphone daar ook onder valt. Ook vanuit die invalshoek ben ik niet gelukkig met Garg’s onderscheid.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

3 reacties

  1. Ik ben het helemaal eens met de redenering dat e-learning niet zomaar omgezet kan worden naar mobile learning. Het beschikbaar maken van e-learning op mobiele apparaten is onvermijdelijk echter blijft het dan in mijn ogen e-learning.

    Ik vind het wel gevaarlijk om mobile learning onder dezelfde noemer te plaatsen als e-learning. Mobile learning vraagt om een nieuwe en andere benadering dan e-learning. Zeker ook omdat e-learning de verwachtingen (zoals meer gepersonaliseerd leren en altijd en overal kunnen leren) niet altijd heeft kunnen waarmaken. Als we simpelweg e-learning omzetten naar applicaties die beschikbaar worden op mobiele apparaten zullen de verwachtingen van mobile learning (net als bij e-learning) voor een groot deel niet uitkomen. Daarnaast is e-learning weinig gericht op het zelf creeren van content en het interacteren met mede-lerenden, wat mijnziens een van de grootste pluspunten van mobile learning zou moeten zijn. Daarnaast gaat e-learning nog sterk uit van een ‘ push’ principe terwijl mobile learning veel meer gericht zou moeten zijn op het ‘ pull’ model. De lerende bepaald zelf wat hij, op welk moment gaat leren i.p.v. passief leerstof te consumeren die is voorgeschreven. Mobile learning vraagt van ons als ontwerpers, ontwikkelaars en HRD’ers dan ook een andere visie en benadering dan e-learning. Door mobile learning onder de noemer e-learning te laten vallen ontstaat er geen duidelijk onderscheid tussen deze twee vormen, terwijl deze er volgens mij duidelijk is.

    Tenslotte ben ik het met je eens dat tablets ook mobiele apparaten zijn al is het maar omdat deze over deze functionaliteiten (camera, gps, opnamemogelijkheden) beschikken, welke een significate rol kunnen spelen binnen mobile learning. Daarnaast zijn dingen als agumented reality erg geschikt voor mobile learning. Een tablet is hier mijnziens meer geschikt voor dan een tablet. Het is belangrijk te kijken wat je wil bereiken met de inzet van mobile learning. Gaat het om performance support? Dan is een smartphone meer geschikt dan een tablet omdat je smartphone altijd in je zak zit en je dus snel toegang tot informatie hebt. De inzet van een tablet is meer geschikt voor vormen van ‘ bite-sized’ training op de werkplek. Het is dan minder noodzakelijk om snel toegang te hebben tot informatie terwijl de grootte van het scherm meer mogelijkheden biedt voor theorie en instructie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord