Ja. Actief leren werkt echt

Actief leren leidt tot betere leerresultaten dan onderwijs dat vooral bestaat uit hoorcolleges waarbij lerenden vooral passief luisteren. Een metastudie van Freeman uit 2014 laat dit behoorlijk overtuigend zijn. Vandaag las ik een artikel van een casus die dit op een mooie manier concretiseert.

Lectures

Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via Wikimedia Commons

De bijdrage Active learning class achieves higher student engagement is vooral relevant als bevestiging. Want inmiddels is bekend hoe belangrijk ‘actief leren’ is voor betrokkenheid en leerresultaten.

Het artikel gaat over een casus van een inleidende universitaire biologiecursus, waar veel studenten aan deelnemen. Daarin gebruiken de docenten diverse activerende leeractiviteiten:

  • Studenten stemmen wat de meest aantrekkelijke vogel is nadat een docent kleurrijke rekwisieten heeft aangetrokken.
  • Studenten maken quizzes waarmee hun voorkennis wordt getoetst en geactiveerd, ook nadat zij teksten hebben bestudeerd en ‘vodcasts’ hebben bekeken.
  • Tijdens bijeenkomsten werken zij in kleine groepen aan verwerkingsopdrachten van de bestudeerde leerstof.
  • Via een oefening met kaarten leerden studenten over de gevolgen van verstoringen in genetische variaties op de samenstelling van de populatie.
  • Via een mysteriespel onderzoeken lerenden de taxonomie van schimmels op de bodem van een boot.

Onderzochte effecten zijn:

  • Lerenden zijn meer betrokken bij het onderwijs, en laten zich minder snel afleiden.
  • Er is sprake van een positiever klimaat in de klas (gevoel erbij te horen, groepsvorming waarbij de gebruikelijke fases aan bod kwamen).
  • Studenten leren meer van elkaar.
  • Er is sprake van meer vertrouwen in de eigen bekwaamheden.
  • Er is sprake van betere studieresultaten.

Het mooie aan deze beknopte bijdrage is, dat aangegeven wordt wat voor leeractiviteiten in het kader van actief leren worden ingezet. Opvallend daarbij zijn ook de vormen van gamification die worden toegepast.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: