Je kennis over onderwijsinnovatie vergroten?

Waarom slaagt een onderwijsinnovatie binnen de ene school wel, en bij de andere school niet? Hoe kun je de implementatie van blended learning aanpakken? Wil je handvatten om de invloed van onderwijsinnovaties op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de innovatie te analyseren? Hoe kun je een andere manier van toetsen vormgeven? Deze vragen komen aan de orde in vier online cursussen van de Open Universiteit op het gebied van onderwijsinnovatie.

Als je meer wilt weten over onderwijsinnovatie, dan kan dat via de volgende vier cursussen:

Certified Professional Course Innoveren binnen het onderwijs

In deze module gaan we in het algemeen in op onderwijsinnovaties. Wanneer is sprake van een onderwijsinnovatie? Wat is het belang van onderwijsinnovaties? Op welke niveaus binnen het onderwijs kunnen onderwijsinnovaties zich voltrekken?
Aan de hand van cases en artikelen analyseer je succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties. Waarom slaagt een onderwijsinnovatie binnen de ene school wel, en bij de andere school niet? Deelnemers ontwikkelen mede op basis van literatuurstudie een model van de succes- en faalfactoren met betrekking tot onderwijsinnovaties op schoolniveau. Op basis van een raamwerk voor schoolverandering ontwikkel je een plan van aanpak voor een concrete innovatie binnen de eigen organisatie.
Ik ben ontwikkelaar en één van de docenten van deze cursus.

Certified Professional Course Blended learning als onderwijsinnovatie

De invoering van blended learning is ook een onderwijsinnovatie. De adoptie van leertechnologie in het onderwijs leidt tot specifieke ‘issues’. Bij de invoering van blended learning heb je namelijk ook met andere factoren te maken dan bij onderwijsinnovaties waarbij technologie nauwelijks een rol speelt.
In deze module maak je onder meer kennis met enkele modellen en raamwerken die bij de implementatie van blended learning kunnen worden. Je gebruikt deze modellen voor het analyseren van een casus rond de invoering van blended learning en voor het ontwikkelen van een presentatie van een voorstel voor de implementatie van blended learning.
Ik ben mede-ontwikkelaar en één van de docenten van deze cursus.

Certified Professional Course Kwaliteit van onderwijsinnovatie

In deze module ga je eerst in op het begrip onderwijskwaliteit, en hoe kwaliteit voor verschillende belanghebbenden een andere invulling kan hebben. Hoe kun je bepalen wat de gevolgen zijn van onderwijsinnovaties op de kwaliteit van het onderwijs? Hoe verhouden deze innovaties zich tot bestaande, vaak externe, kwaliteitskaders en –eisen, zoals die van de Inspectie van Onderwijs? Hoe kun je de kwaliteit van de innovatie zelf analyseren? Waaraan moet de kwaliteit van een innovatieproces voldoen?
Welke kaders, concepten en instrumenten kun je gebruiken om de kwaliteit en de invloed van gestrande en succesvolle onderwijsinnovaties op die kwaliteit te analyseren? Daarbij kijk je ook naar de eigen praktijkervaringen. Je past kaders, concepten en instrumenten ook op de eigen situatie toe.
Ik heb meegedacht over de ontwikkeling van deze cursus.

Certified Professional Course Verandering in de toetscultuur: een blik op formatief toetsen

De kwaliteit van toetsen heeft de afgelopen jaren enorm veel aandacht gekregen in het onderwijs en er zijn belangrijke veranderingen geweest in de manier waarop we met toetsen omgaan. Feedback is belangrijker geworden en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. Onderwijsprofessionals beschouwen toetsen ook -meer dan voorheen- als een leeractiviteit en niet alleen als een manier om lerenden aan het eind van een traject te beoordelen. Toetsen worden onder meer gebruikt voor het activeren van voorkennis, voor het verwerken van leerstof en voor het monitoren van de eigen ontwikkeling. In deze module leer je wat er komt kijken bij het toepassen van andere manieren waarop we binnen een onderwijsinstelling met toetsen en beoordelen omgaan. Je maakt kennis met een aantal innovatieve benaderingen van toetsing, en met kansen en belemmeringen voor onderwijsorganisaties ten aanzien van andere manieren van toetsen en beoordelen. Ook sta je stil bij het invoeren van innovaties op het gebied van toetsen en beoordelen.
Ik heb meegedacht over de ontwikkeling van deze cursus.

De inhoud van de online cursussen is van een academisch niveau, maar ook praktisch toepasbaar van aard. De cursussen vergen elk een investering van 140 uur. Je wordt daarbij begeleid door docenten. Bij een voldoende beoordeling ontvang je een certificaat.

Deze cursussen zijn los te volgen, maar ook gezamenlijk als certified professional program Onderwijsinnovatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *