Kunnen nieuwe technologieën de grenzen van het onderwijs helpen verleggen?

De OECD heeft een trendrapport gepubliceerd over digitalisering en onderwijs met de titel Pushing the frontiers with AI, blockchain, and robots.

Het rapport is te koop. Een samenvatting en het eerste hoofdstuk zijn vrij beschikbaar (pdf). Je kunt de afzonderlijke hoofdstukken ook gratis online lezen.

De OECD verkent volgens eigen zeggen de vraag of digitale technologie, en met name slimme technologieën op basis van kunstmatige intelligentie (AI), learning analytics en robotica, het onderwijs op dezelfde manier kunnen transformeren als dat het geval is met de rest van de samenleving.

De samenstellers geven een overzicht van de kansen en uitdagingen van digitale technologie en van een scala aan state-of-the-art ‘slimme’ technologie-oplossingen. Daarna gaan zij uitgebreid in op de wijze waarop ‘slimme’ technologieën het onderwijs in de klas kunnen veranderen en ondersteunende processen en systemen kunnen ondersteunen.

Voorbeelden zijn:

  • Adaptieve leertechnologie maakt het mogelijk het leren van lerenden te personaliseren. Deze technologieën brengen kennis van lerenden en deficiënties in kaart, en diagnostiseren wat de volgende passende stappen voor het leren van lerenden zijn. Deze toepassingen bieden nieuwe nieuwe oefeningen, nieuwe onderwijseenheden, of andere vormen van instructie aan, of waarschuwen alleen de docent. Het rapport besteedt ook aandacht aan het gegeven dat deze technologieën de kansenongelijkheid kunnen vergroten en verkleinen.
  • Specifieke slimme technologie richt zich op het meten van betrokkenheid en op interventies om lerenden betrokken te houden, zowel in digitale als in fysieke leeromgevingen. De samenstellers benadrukken de complexiteit van het meten van betrokkenheid. Zij stellen dat technologieën zoals eye trackers en het monitoren en analyseren van bepaalde  gezichtskenmerken hiervoor nieuwe mogelijkheden kunnen bieden (privacy!). Het verbeteren van de betrokkenheid vindt dan proactief plaats (bijvoorbeeld via ‘nudging’ en gamification) of reactief (voortdurend monitoren, detecteren wanneer de betrokkenheid afneemt, om vervolgens instructies aan te passen).
  • Learning analytics om docenten te ondersteunen bij het in goede banen leiden van het leren in hun klas en om hun lerenden rijke en effectieve leerscenario’s aan te bieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om real time feedback geven over de voortgang van lerenden of om feedback over het gedrag van docenten die hen helpt te reflecteren op hun  onderwijs.
  • Robots worden steeds meer menselijk. Dergelijke ‘sociale robots’ kunnen ook worden gebruikt om individuele lerenden of kleine groepen lerenden te instrueren, of om te fungeren als ‘peer-learners’. Daarnaast kan ’telepresence’-technologie het mogelijk maken om lerenden op afstand les te geven, bijvoorbeeld als zij vanwege een ziekte een les niet fysiek kunnen bijwonen.
  • Technologie stelt lerenden met speciale behoeften in staat aan het onderwijs deel te nemen en inclusief onderwijs mogelijk te maken. Denk daarbij aan toepassingen zoals spraak-naar-tekst of tekst-naar-spraak waarmee blinde, slechtziende, dove en slechthorende lerenden kunnen deelnemen aan regulier onderwijs. Sommige slimme technologieën vergemakkelijken volgens de samenstellers de diagnose en remediëring van bepaalde speciale behoeften (bv. dysgrafie) en ondersteunen het sociaal-emotionele leren van lerenden met autisme.

De OECD benadrukt dat deze technologieën docenten van vlees en bloed vooral ondersteunen. Daarnaast leveren slimme technologieën ook managementinformatie op. Blockchaintechnologie, tenslotte, biedt nieuwe mogelijkheden voor het erkennen van leerervaringen. Deze technologie maakt de validatie mogelijk van uitspraken over een individu of instelling, inclusief hun kenmerken en kwalificaties. De technologie maakt het onmogelijk om hiermee te sjoemelen. Daardoor wordt bijvoorbeeld diplomafraude tegengegaan en kan de mobiliteit van lerenden en werknemers tussen instellingen en regio’s worden vergemakkelijkt. Lerenden hebben ook meer controle over hun eigen gegevens. Deze technologie kan de manier waarop diploma’s en kwalificaties worden beheerd, transformeren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.