Laat lerenden elkaar duidelijk maken wat de relevantie is van leren

Als lerenden weten waarom leren relevant voor hen is, dan leren zij meer effectief. Onderzoek laat zien dat leerresultaten verbeteren als lerenden vertellen waarom leren relevant is.

rationale

Foto: geralt, Pixabay

Michigan State University heeft in een onderzoek gekeken naar het effect van degene die lerenden de ‘rationale’ vertelt (de relevantie van leren). Daaruit blijkt dat lerenden effectievere essays schrijven en hogere eindcijfers halen als een ‘peer’ de relevantie benadrukt, dan als een docent dit duidelijk maakt.

Lerenden blijken beter in staat om aan te sluiten bij het identificatieproces, terwijl docenten vaak ‘koude feiten’ presenteren. Lerenden kunnen zich dus beter identificeren met anderen, en zich beter verplaatsen in de toepassing van de leerstof. Leerstof krijgt daardoor meer betekenis voor lerenden.

When I hear a peer’s story, it connects to the story I am telling myself about who I want to be in the future.

Michigan State University heeft het onderzoek uitgevoerd in een online introductiecursus psychologie voor leraren in opleiding. De onderzoekers constateren ook dat lerenden die geen ‘rationale’ ontvangen beter presteren dan studenten die de ‘rationale’ van docenten ontvangen.

De onderzoekers werpen op basis hiervan zelfs de hypothese op dat veel controle over het leren door de docent averechts kan werken voor de waardering van lerenden voor het vak. Deze hypothese sluit wel aan bij motivatieonderzoek dat stelt dat autonomie onder meer positief van invloed is op de intrinsieke motivatie. Er zal uitgebreider onderzoek moeten worden uitgevoerd om van deze hypothese een conclusie te kunnen maken.

Bij online leren kiezen we vaak voor een schriftelijke casus of een video-introductie door een docent. Het is dus aan te bevelen om lerenden een verhaal te laten vertellen over de relevantie van de leerstof.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: