Laat lerenden elkaar duidelijk maken wat de relevantie is van leren

Als lerenden weten waarom leren relevant voor hen is, dan leren zij meer effectief. Onderzoek laat zien dat leerresultaten verbeteren als lerenden vertellen waarom leren relevant is.

rationale
Foto: geralt, Pixabay

Michigan State University heeft in een onderzoek gekeken naar het effect van degene die lerenden de ‘rationale’ vertelt (de relevantie van leren). Daaruit blijkt dat lerenden effectievere essays schrijven en hogere eindcijfers halen als een ‘peer’ de relevantie benadrukt, dan als een docent dit duidelijk maakt.

Lerenden blijken beter in staat om aan te sluiten bij het identificatieproces, terwijl docenten vaak ‘koude feiten’ presenteren. Lerenden kunnen zich dus beter identificeren met anderen, en zich beter verplaatsen in de toepassing van de leerstof. Leerstof krijgt daardoor meer betekenis voor lerenden.

When I hear a peer’s story, it connects to the story I am telling myself about who I want to be in the future.

Michigan State University heeft het onderzoek uitgevoerd in een online introductiecursus psychologie voor leraren in opleiding. De onderzoekers constateren ook dat lerenden die geen ‘rationale’ ontvangen beter presteren dan studenten die de ‘rationale’ van docenten ontvangen.

De onderzoekers werpen op basis hiervan zelfs de hypothese op dat veel controle over het leren door de docent averechts kan werken voor de waardering van lerenden voor het vak. Deze hypothese sluit wel aan bij motivatieonderzoek dat stelt dat autonomie onder meer positief van invloed is op de intrinsieke motivatie. Er zal uitgebreider onderzoek moeten worden uitgevoerd om van deze hypothese een conclusie te kunnen maken.

Bij online leren kiezen we vaak voor een schriftelijke casus of een video-introductie door een docent. Het is dus aan te bevelen om lerenden een verhaal te laten vertellen over de relevantie van de leerstof.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord