Learning analytics voor het ondersteunen van zelfgereguleerd leren

In Show Students Their Data: Using Dashboards to Support Self-Regulated Learning delen medewerkers van de Universiteit van Michigan ervaringen met het gebruik van My Learning Analytics. Dit is een applicatie waarmee data over leren aan lerenden visueel gepresenteerd wordt. Deze visualisaties ondersteunen lerenden volgens de auteurs bij het leren.

De auteurs stellen dat naarmate we meer aan online leren doen, het belangrijker wordt dat “self-motivation” en zelfreflectie van lerenden wordt versterkt omdat dit helpt het leren te sturen. Zogenaamde ‘student dashboards’ kunnen daarbij helpen. Deze dashboards bieden lerenden actiegerichte (‘actionable’) informatie over hoe zij (en hun medelerenden) binnen een cursus studeren.

Onderzoekers van de Universiteit van Michigan hebben samen met het Teaching & Learning team van Information and Technology Services een dashboard voor learning analytics ontwikkeld waarvan het ontwerp gebaseerd is onderzoek: My Learning Analytics (MyLA). Zij wilden meer te weten komen over de doeltreffendheid van een dergelijk dashboard voor het leren van lerenden.

MyLA is ontwikkeld als open source software. Er wordt gebruik gemaakt van het Unizin Data Platform (UDP) waar applicaties zoals Canvas en Kaltura op kunnen worden aangesloten. MyLA maakt dus gebruik van data uit verschillende leersystemen, in tegenstelling tot dashboards binnen een leermanagementsysteem.

Patronen in gedrag zichtbaar maken

MyLA informeert lerenden over hoe zij omgaan met cursusmateriaal, over opdrachten en cijfers. De informatie moet vooral omgezet kunnen worden in handelingen.
Het dashboard versterkt volgens de auteurs met name het bewustzijn, de zelfreflectie en de interpretatie door lerenden een instrument te bieden waarmee zij hun studieprestaties en vorderingen op weg naar het bereiken van leerdoelen kunnen monitoren. Het MyLA dashboard bestaat uit datavisualisaties die ontworpen zijn om patronen in gedrag zichtbaar te maken, die geassocieerd worden met effectieve studievaardigheden. De datavisualisaties kunnen het nemen van beslissingen over te ondernemen acties door lerenden begeleiden zodat zij betere resultaten kunnen behalen. Ook biedt het dashboard een transparant beeld van de status van de lerende in een cursus.

Weergaven

Het MyLA heeft drie weergaven (‘views’):

  1. In de weergave ‘Toegang tot bronnen’ kunnen lerenden zien welke bestanden, video’s en andere bronnen in de cursus het meest door andere lerenden zijn bekeken. Het doel van deze weergave is om lerenden te helpen bij het plannen van hun gebruik van bronnen. Zij zien welke bronnen zij wellicht hebben gemist, terwijl deze wel belangrijk zijn.
  2. Met de weergave ‘Opdrachten plannen’ kunnen lerenden de voortgangsbalk gebruiken om hun huidige score te zien en te zien of ze hun leerdoelen halen. Ze kunnen ook de komende opdrachten en zien hoe belangrijk opdrachten zijn voor hun studieplanning. Lerenden zien hoeveel elke opdracht bijdraagt aan de berekening van de totale score van de cursus. Zij zien eveneens de individuele score en de gemiddelde score van de groep voor beoordeelde opdrachten. Lerenden kunnen ook zien welke opdrachten nog komen en welke al zijn ingeleverd.
  3. De meest populaire view is de ‘Grade Distribution view’. Deze weergave laat zien hoe lerenden presteren in verhouding tot andere lerenden.
Grade distribution
Bron: © 2021 Jennifer Love, Sean DeMonner, and Stephanie D. Teasley.

Wat vinden lerenden?

Volgens de auteurs zijn de reacties van studenten op MyLA positief. Zij geven aan het dashboard nuttig te vinden. Het gebruik ervan wordt niet als ingewikkeld ervaren en MyLA vergroot ook de onzekerheid bij lerenden niet echt. Onderzoek onder lerenden laat onder meer zien dat twee derde van de lerenden aangeeft dat MyLA bij heeft gedragen aan veranderingen in de manier waarop ze studeerden, in hun vertrouwen dat ze de cursusstof begrepen, en in de manier waarop ze hun cursusactiviteiten planden.
Drieënveertig procent van de lerenden gaf aan niet onrustiger te zijn geworden door het gebruik van MyLA. Degenen die wel aangaven onrustiger te zijn geworden, meldden meestal een “geringe” of “enigszins toegenomen” onrust.

De auteurs concluderen:

As use increases and students come to expect dashboards to help them track their progress and plan their coursework, MyLA offers promise as a tool to support learning through self-reflection and planning and perhaps to increase student literacy in data analytics along the way.

Mijn opmerkingen

Ik vind het opvallend dat de auteurs stellen dat de visualisaties op zich al leiden tot andere gedrag. Wellicht komt dat omdat men lerenden alleen heeft gevraagd of hun gedrag is veranderd.

Jivet (2021) wijst in haar dissertatie ook op het belang van learning analytics dashboards voor het geven van feedback aan lerenden. Learning analytics zou onder meer reflectie door lerenden moeten faciliteren en informatie van hoge kwaliteit over het leren moeten verstrekken. Ook zouden deze dashboards dialoog moeten bevorderen, onder andere tussen lerenden en de docent.
Learning analytics moet volgens haar echter ook een component met aanbevelingen bevatten, waarin wordt uitgelegd wat er moet veranderen en hoe dat moet gebeuren. Een monitor met statische informatie alleen is onvoldoende voor het realiseren van ander studiegedrag.

Dergelijke aanbevelingen lijken te ontbreken in MyLA.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.