Learning & Development trends

Vandaag organiseerde Next Learning Valley voor de eigen ‘community’ een online sessie over trends op het gebied van learning & development. François Walgering en Evi Bronneberg van NLV hadden mij gevraagd hier een inleiding voor te verzorgen.

trends
Foto: geralt, Pixabay

Diverse ontwikkelingen zoals digitalisering en Covid-19 doen een groot beroep op de veerkracht van mensen en organisaties. Niet voor niets is het thema van de Online Educa dit jaar: Learning resilience.

Veerkracht en L&D

Het ontwikkelen van veerkracht doet ook een beroep op een leven lang leren. Ziekenhuizen moeten bijvoorbeeld zorgmedewerkers, die zorg hebben verlaten, terug zien te halen en snel in staat stellen Covid 19-patiënten te behandelen. Verder kennen veel sectoren, zoals het onderwijs of de politie, tekorten aan professionals. Om deze tekorten aan te kunnen vullen, zullen aankomende werknemers effectief en efficiënt geprofessionaliseerd moeten worden. Zij-instromers hebben de tijd niet om eerst vier jaar een opleiding te volgen. Het onderwijs, de zorg en andere sectoren met tekorten kunnen zich dat ook niet permitteren. (En ja: het tekort aan leerkrachten, verpleegkundigen, etcetera is niet alleen een professionaliseringsvraagstuk).

Digitaliseringstrends en L&D

Leertechnologie speelt een belangrijke rol om professionalisering op een effectieve en efficiënte manier te organiseren. ‘Veerkracht’ voedt ook trends op het gebied van L&D en leertechnologie. Donald Taylor analyseert bijvoorbeeld op basis van eigen onderzoek trends op het gebied van L&D. LearnGeek stelt een zogenaamde hype cycle samen om aan te duiden wat belangrijke onderwerpen op het gebied van werkplekleren zijn en wanneer men verwacht dat deze impact zullen krijgen. Digitalisering speelt bij deze trends een belangrijke rol.

Deze trends hebben overigens vaak een lange aanlooptijd voordat ze daadwerkelijk impact krijgen. Daarbij gaat het soms ook om een combinatie van trends. ik ben ingegaan op de volgende trends.

  • De combinatie van artificiële intelligentie en learning analytics leidt bijvoorbeeld tot verschillende educatieve toepassingen. Denk daarbij aan chatbots die lerenden kunnen ondersteunen bij het leren of om tools als een LXP die lerenden op basis van hun functie en leergedrag content kunnen presenteren.
  • Gepersonaliseerd leren wordt ook mogelijk gemaakt dankzij slimme technologie en grote hoeveelheden data. Hierdoor kunnen lerenden in eigen tempo leren waarbij rekening gehouden wordt met het niveau van de lerende en met diens leervragen. Daarbij moet je er wel voor waken dat leren geen sterk geïndividualiseerd proces wordt en dat je voorkomt dat de kloof tussen degenen die makkelijk leren en daar meer moeite mee hebben niet groter wordt.
  • Een volgende trend is virtual reality. Daarmee kun je bijvoorbeeld gevaarlijke en moeilijk of niet toegankelijke situaties nabootsen zodat lerenden meer gelegenheid hebben om hiermee te oefenen. Je moet er wel voor waken dat lerenden ook feedback krijgen van het systeem.
  • Een andere belangrijke trend is interactieve content. Het is veel gemakkelijker geworden om bijvoorbeeld video’s te ontwikkelen met interactieve elementen zoals quizvragen.
  • De laatste besproken trend is ’skills-based’ learning. LinkedIn doet o.a. onderzoek naar welke kennis en vaardigheden veel worden gevraagd in vacatures op LinkedIn. In toenemende mate zijn dat vaardigheden die te maken hebben met het gebruik en het analyseren van big data. Het gaat echter niet alleen om technologische vaardigheden. Belangrijk zijn volgens Linkedin ook: human interaction, leiding geven en relaties ‘managen’. Het gaat daarbij om vaardigheden die je niet kunt automatiseren. Hier is meer aandacht voor binnen arbeidsorganisatie. We moeten ons daarbij wel realiseren dat je kennis nodig hebt om deze vaardigheden te kunnen leren.

Na mijn inleiding is François Walgering ingegaan op de learning suite van Next Learning Valley waarmee men wil inspelen op een aantal van deze trends.

François wees bijvoorbeeld op de opkomst van skills frameworks die ook bijvoorbeeld binnen StreamLXP kunnen worden gebruikt. Aan functies en rollen koppel je dan vaardigheden. In combinatie met andere informatie kun je dynamische groepen samenstellen en verschillende leerervaringen aanbieden. Next Learning Valley probeert met de learning suite daar ook bij aan te sluiten.

Tenslotte hebben we nog met de aanwezigen gesproken over de toepasbaarheid van de trends op korte termijn. Diverse aanwezigen zijn of gaan bijvoorbeeld aan de slag met learning analytics en interactieve content. Er werden ook voorbeelden van VR genoemd. AI werd vooral complex genoemd om te doorgronden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.