Leertraject blended learning ontwikkelen

De laatste tijd heb ik voor twee klanten een leertraject ‘blended learning ontwikkelen’ verzorgd. Hoe ziet zo’n leertraject eruit?

Vooraf

 • Ik bespreek de opzet en inhoud van het leertraject met de opdrachtgever. Ik probeer rekening te houden met de voorkennis van de deelnemers. Dat betekent dat een leertraject de ene keer meer tijd zal kosten dan de andere keer.
 • Ik start ook met het inventariseren van leervragen van deelnemers. Op basis hiervan wordt de inhoud aangepast.
 • Afhankelijk van de inhoud van de vragen, werk ik samen met derden.
 • Het leertraject zelf is ook blended opgezet. Ik gebruik verschillende leertechnologieën, bij voorkeur de leertechnologieën die de organisatie zelf gebruikt (zoals BrightSpace of Moodle).
 • We gebruiken verschillende leerstrategieën, waarbij actief leren door deelnemers erg belangrijk is.
 • De opdrachten kenmerken zich door een toenemende complexiteit.
 • Deelnemers werken aan een concreet eindproduct, bijvoorbeeld een ‘blended’ ontwerp van een onderwijseenheid (module, vak, project, etc). Onderwijsontwikkeling en professionalisering gaan daarbij hand in hand.

Hoe ziet zo’n leertraject er bijvoorbeeld uit?

1. Introductie blended learning

 • Deelnemers hebben een beeld van blended learning en weten uit welke elementen een ‘blend’ kan bestaan.
 • Deelnemers kennen sterke en minder sterke aspecten van elementen van blended learning.
 • Deelnemers kennen verschillende vormen en voorbeelden van blended learning.
 • Deelnemers zijn in staat te beargumenteren welke blended learning modellen passen bij de opleiding(en) waarvoor men werkzaam is.

Online voorbereiding

 • Bekijken van twee korte video’s over blended learning.
 • Maken van een korte quiz over blended learning.

Nota bene: in dit voorbeeld kende ik de deelnemers (en zij kenden elkaar). We hoefden dus geen tijd te besteden aan kennismaking.

Bijeenkomst 1

 • Terugblik op online voorbereiding dmv een opdracht.
 • Introductie stappenplan blended learning ontwikkelen.
 • Sterke en minder sterke kanten elementen van blended learning.
 • Redenen blended learning.
 • Ontwerpcriteria blended learning.
 • Modellen en vormen blended learning (meerdere niveaus: curriculum, onderwijseenheid, les).
 • Voorbeelden blended learning.
 • Relevantie modellen en voorbeelden voor ‘eigen opleiding’.

Online afsluiting

 • Verder verkennen van voorbeelden.
 • Welke voorbeelden kunnen inspirerend werken voor de opleiding waarvoor men werkt? Uitwerken in discussieforum. Het gaat daarbij ook om de argumentatie.

2. Interactie didactiek en leertechnologie

 • Deelnemers zijn bekend met bouwstenen voor een effectieve didactiek.
 • Deelnemers weten op welke manier zij leertechnologie (en met name de DLO) kunnen gebruiken voor het vormgeven van bouwstenen voor een effectieve didactiek binnen de eigen opleiding.
 • Deelnemers zijn in staat de vertaalslag te maken van bouwstenen voor effectieve didactiek naar het gebruik van met name de DLO binnen het onderwijs van de opleidingen binnen de faculteit.
 • Deelnemers zijn in staat leertechnologieën te analyseren vanuit didactisch perspectief.

Online voorbereiding

 • Bestuderen van enkele bouwstenen van effectieve didactiek, in relatie tot leertechnologie.
 • Scannen docentenhandleiding digitale leeromgeving organisatie en eventueel bekijken korte video’s over deze DLO.
 • Online verwerkingsopdracht: voorbeeld blended learning evalueren vanuit het perspectief van enkele bouwstenen.
 • Beluisteren advance organizer.

Bijeenkomst 2

 • Terugblik online voorbereiding.
 • Hoe kunnen bouwstenen voor effectieve didactiek worden gefaciliteerd met functionaliteiten van de DLO? Hierbij wordt gestart vanuit de bouwstenen.
 • Voor welke didactische toepassingen kun je functionaliteiten van de DLO gebruiken? Hierbij wordt gestart vanuit de functionaliteiten van de DLO.
 • Welke bouwstenen voor effectieve didactiek kunnen NIET of lastig gefaciliteerd worden met functionaliteiten van de DLO? Hoe relevant zijn die bouwstenen?
 • Hoe kun je leertechnologieën vanuit een didactisch perspectief beoordelen? Introductie checklist en werken met de checklist.
 • Hoe kun je online video binnen het onderwijs inzetten (inclusief zoeken en selecteren van bestaande video’s)?

Online afsluitende opdracht

Gebruik de checklist om twee functionaliteiten van de DLO of twee leertechnologieën te evalueren.

3. Ontwerpcriteria en ontwerpaanpak

 • Deelnemers zijn in staat ontwerpcriteria te gebruiken bij het maken van keuzes bij het blended ontwerpen van onderwijseenheden.
 • Deelnemers zijn in staat een ‘blended’ les te ontwerpen, waarbij zij gebruik maken van de functionaliteiten van de DLO.
 • Deelnemers zijn in staat een ‘blended’ onderwijseenheid te ontwerpen, waarbij zij gebruik maken van de functionaliteiten van de DLO.

Online voorbereiding

 • Bestuderen ontwerpcriteria blended learning.
 • Uploaden opzet van een bijeenkomst die niet ‘blended’ is vormgegeven. Deelnemers kunnen een uitgewerkt voorbeeld bekijken.
 • Uploaden informatie bestaande onderwijseenheid. Deelnemers kunnen een uitgewerkt voorbeeld bekijken.
 • Online discussie: Wat kun je als docent doen om te bevorderen dat studenten online leeractiviteiten daadwerkelijk uitvoeren?

Bijeenkomst 3

 • Self-assessment ontwerp criteria blended learning.
 • We beginnen eenvoudig met het blended maken van een bijeenkomst. Hiervoor kijken we naar leerdoelen, leerinhouden, didactiek en leertechnologie (TPACK). We gebruiken hierbij het TPACK-spel.
 • We starten met het maken van keuzes ten aanzien van ontwerpcriteria voor blended learning, ten behoeve van een onderwijseenheid.
 • We passen deze aanpak vervolgens toe op een onderwijseenheid waarvan de leeruitkomsten/leerdoelen vast staan, en waarvan het didactisch concept helder is. Bij voorkeur zijn ook de contouren van de onderwijsinhoud duidelijk. Dat doen we met behulp van bepaalde hulpmiddelen.
 • Hierbij is het van belang dat er dus geen discussie is over leeruitkomsten/leerdoelen. De focus ligt op werkvormen en leertechnologieën (met name functionaliteiten van de DLO).

4. Onderwijseenheid blended ontwerpen

Online eindopdracht

Deelnemers ontwikkelen in duo’s een ‘blended ontwerp’ van een onderwijseenheid, op basis van de handreikingen in dit leertraject. Nu moeten deelnemers ook kijken naar leerdoelen/leeruitkomsten, naar de wijze van beoordelen en naar leerinhouden (dus niet alleen naar didactische werkvormen en leertechnologieën). Deze opdracht wordt 2-4 weken na afloop van de derde bijeenkomst gemaakt.

Webinar

Twee weken voorafgaand aan de deadline van de eindopdracht vindt er een webinar plaats waar deelnemers vragen kunnen stellen naar aanleiding van de bijeenkomsten of afrondende opdracht. Het webinar kan ook een inhoudelijke component bevatten (afhankelijk van de vragen van deelnemers).

5. Evaluatie

Deelnemers vullen een evaluatieformulier in en formuleren eventuele vervolg leervragen.

Heeft jouw organisatie ook belangstelling voor een dergelijk leertraject? Gebruik dan onderstaand formulier.

Wil je liever mailen? wilfred[at]wilfredrubens.com

powered by Typeform

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *