Leiding geven aan het leren van werknemers

‘Leren en ontwikkelen’ is belangrijk. Toch geeft een grote groep werknemers aan niet of nauwelijks op hun werk te leren. Als leidinggevende kun je dat faciliteren door vragen te stellen.

In If Your Employees Aren’t Learning, You’re Not Leading constateert Mark Murphy onder meer:

  • Er is een sterk positief verband tussen hoeveel werknemers op hun werk leren en hoeveel zij van hun werk houden.
  • Bijna 40% van de werknemers zegt niet of nauwelijks op het werk te leren, terwijl 42% aangeeft altijd of dikwijls te leren.

Hij adviseert leidinggevenden om elke maand gesprekken te voeren met werknemers waarin je vragen stelt om ‘leren en ontwikkelen’ te bevorderen. Volgens Murphy is het belangrijk dat je afspraken noteert en de voortgang volgt.

Vragen zijn dan:

  • Welke zaken wil je de volgende maand beter kunnen doen?
    Deze vraag helpt werknemers doelen te formuleren. Ook laat je hiermee zien dat je blijven ontwikkelen een eis . Het stellen van doelen zou een voortdurende activiteit moeten zijn. Maak doelen complexer, als werknemers niet leren.
  • Welke zaken kun je nu beter dan een maand geleden? Zorg ervoor dat werknemers zich realiseren wat zij hebben geleerd. Niet alleen via trainingen, maar vooral ook via werkplek leren.
  • Kun je aangeven wanneer je en waarover je de afgelopen maand opgewonden was?
  • Kun je aangeven wanneer je en waarover je de afgelopen maand teleurgesteld was?
    Beide vragen zeggen iets over drijfveren van werknemers. Ze leiden ook tot specifieke reacties.

Het is volgens mij inderdaad belangrijk om regelmatig het gesprek te voeren over wat je wilt bereiken en hoe je je hebt ontwikkeld. Bij werkplek leren neem je vaak onvoldoende de gelegenheid om te reflecteren. Uiteraard moet een leidinggevende zich daarbij niet gaan gedragen als directeur Anton uit de Luizenmoeder…..

De frequentie van maandelijkse gesprekken vind ik aan de hoge kant. Dit is ook afhankelijk van de aard van het werk. Als je bezig bent met uitdagend en complex werk, leer je meer.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord