Leidt minder synchroon, live, online communiceren tot betere leerresultaten?

De bijdrage Paradoxes of Engagement: Less Communication Is More gaat over een onderzoek naar de relatie tussen werken op afstand, communicatie en productiviteit. De uitkomsten van dit onderzoek zouden ook weleens relevant kunnen zijn voor technology enhanced learning.

Deze bijdrage bevat een aantal interessante bevindingen:

  • Werknemers die een groot deel van hun werk -3 tot 4 dagen- thuiswerken voelen zich meer betrokken en geven aan dat thuiswerken bijdraagt aan een betere productiviteit.
  • Menselijke communicatie is van nature turbulent. Succesvolle teams kenmerken zich door de afwisseling van periodes met snelle communicatie, met langere perioden van stilte ertussen.
  • Tijdens stille periodes worden ideeën bedacht en dankzij denkwerk ook oplossingen voor bepaalde vraagstukken. Periodes waarin snel wordt gecommuniceerd helpen energie te focussen, ideeën uit te werken en specifieke vragen af te ronden.
  • Plan periodes voor communicatie, en blokkeer de rest voor individueel werk. Maak je minder zorgen over spontaniteit bij face-to-face interacties, die je mist als je elkaar niet fysiek ontmoet. Concentreer je meer op het faciliteren van levendige communicatie.
  • Fysieke locaties zijn dan vooral ingericht voor het faciliteren van ontmoetingen.
  • Synchrone communicatie tijdens die perioden van levendige communicatie moet worden aangevuld met een groter aandeel schriftelijke asynchrone communicatie. Dit vermindert  de behoefte aan vergaderingen of snelle synchronisatie.

Je kunt natuurlijk werken en leren niet helemaal met elkaar vergelijken. Bovendien leent niet al het werk, en ook al het leren, zich voor leren/werken op afstand (bijvoorbeeld het oefenen van tactiele vaardigheden). We weten ook dat mensen niet altijd over een geschikte werk/leerplek beschikken om rustig te kunnen werken en leren. En we weten dat je in staat moet zijn je eigen leren te reguleren als je veel ‘op afstand’ leert (voor productief thuis werken geldt vermoedelijk hetzelfde).

Toch zie ik parallellen met technology enhanced learning. We weten bijvoorbeeld ook dat je bij samenwerkend leren individuele bijdragen zichtbaar moet maken. Bij een leeractiviteit als ‘brainwriting’ gaat het er ook om dat lerenden eerst individueel nadenken over bijdragen, voordat ze deze delen. Ook weten we dat asynchroon communiceren meer verdiepend leren kan bevorderen doordat we meer in de gelegenheid zijn onze gedachten te herstructuren.

Probeer daarom te voorkomen dat lerenden de hele tijd moeten participeren in live virtuele klas-sessies. Wissel deze sessies af met individueel werken aan opdrachten en het bedenken van ideeën en oplossingen. Rond tijdens live online sessies opdrachten af. Zorg voor levendige communicatie tijdens live online sessies. En gebruik fysieke bijeenkomsten ook voor het voeren van betekenisvolle gesprekken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.