Leren tijdens het verloop van het werk (definities, voorbeelden en kanttekeningen)

Toegang tot de juiste kennis op het juiste moment is volgens Amy Watts van het bedrijf eduMe essentieel is voor een productieve en gemotiveerde ‘werkvloer’. De dominante manieren van leren en ontwikkelen, en de daarbij gebruikte applicaties, schieten volgens haar echter tekort. ‘Learning in the flow of work’ (LIFOW) is volgens haar de oplossing. Is dat zo?

An office environment illustrating the concept of 'learning in the flow of work'
DALL-E: An office environment illustrating the concept of ‘learning in the flow of work’

Volgens Watts is LIFOW een concept dat in 2018 geïntroduceerd is door Josh Bersin. Dit houdt in dat werknemers toegang krijgen tot mogelijkheden om te leren binnen hun bestaande workflow. Leren wordt daardoor effectiever en wordt naadloos integreert in de dagelijkse bezigheden. Werknemers worden niet afgeleid van hun werk, maar passen informatie direct toe. Dit leidt tot hogere betrokkenheid bij trainingen en een hogere productiviteit.

In de praktijk betekent LIFOW dat teams precies die kennis krijgen die ze nodig hebben, precies wanneer ze die nodig hebben, wat de productiviteit ondersteunt en overbodige informatie elimineert. Volgens McKinsey besteden werknemers gemiddeld 9,3 uur per week aan het zoeken en verzamelen van informatie. LIFOW richt zich op het geven van precies wat nodig is voor hun werk. LIFOW zorgt ervoor dat cruciale kennis altijd binnen handbereik is, waardoor werknemers consistent ondersteund worden en optimaal kunnen presteren.

De noodzaak voor LIFOW vloeit voort uit uit de op de ontoereikendheid van standaard applicaties voor leren en ontwikkelen. Traditionele leermanagementsystemen zijn volgens Webb verouderd en trekken werknemers weg van hun werk. Dit is niet langer haalbaar, aangezien 80% van de wereldwijde beroepsbevolking nu niet aan een bureau werkt.

Werknemers hebben vandaag de dag geen tijd voor langdurige trainingen. Training moet daarom een deel van hun workflow worden in plaats van een obstakel. LIFOW is ook het resultaat van een verschuiving op het gebied van leren, waarbij de focus verschuift van oppervlakkige statistieken naar de daadwerkelijke impact van training op de bedrijfsresultaten.

Bij LIFOW is de training hyperrelevant, waardoor werknemers de impact van de training in real-time zien en eerder hun gedrag aanpassen. Dit leidt tot tastbare bedrijfsresultaten en groei.

Voordelen van LIFOW zijn bijvoorbeeld:

1. Verhoogde betrokkenheid: Klanten zien een 300% toename in trainingsbetrokkenheid en voltooiingspercentages tot 98%.
2. Hogere productiviteit: Werknemers besteden minder tijd aan training en meer aan het toepassen van wat ze leren, wat leidt tot een productiviteitsstijging van 8%.
3. Kostenbesparing: Vervanging van kostbare trainingen door gerichte leermogelijkheden bespaart aanzienlijk, zoals een logistiek bedrijf dat $60.000 bespaarde.
4. Zakelijke impact: Relevantie van training leidt tot gedragsverandering en concrete bedrijfsresultaten, zoals een telecomprovider die een verkoopstijging van 66% zag.

Vier best practices van LIFOW implementatie zijn volgens de auteur:

1. Elimineer toegangsbarrières: Gebruik trainingshulpmiddelen die naadloze toegang bieden zonder inloggen.
2. Integreer in bestaande technologie: Gebruik platforms die training integreren in de tools die werknemers dagelijks gebruiken.
3. Maak het hyperrelevant: Lever contextuele inhoud die aansluit bij de specifieke behoeften van werknemers.
4. Gebruik korte, visuele content: Maak gebruik van beknopte, visueel aantrekkelijke formats die kennisbehoud optimaliseren.

‘Learning in the flow of work’ wordt volgens Watts door toonaangevende bedrijven succesvol ingezet. Uber integreerde bijvoorbeeld eduMe-lessen in hun chauffeursplatform, waardoor chauffeurs met één klik toegang kregen tot relevante training. Dit resulteerde in een 10% hogere waardering van chauffeurs, 13% snellere onboarding en 8% meer productiviteit. Ook implementeerde Uber met succes DE&I-training in hun app, wat leidde tot positieve gedragsverandering bij 58% van de deelnemers.

PedidosYa, een bezorgplatform in Latijns-Amerika, verving hun handmatige, webinar-stijl training door geïntegreerde, hapklare eduMe-inhoud. Dit leidde tot een 1,5 dag snellere onboarding, zes keer hogere afrondingspercentages van trainingen en 15% minder inactiviteit onder hun partners.

APC Overnight, dat eerder afhankelijk was van uren durende trainingspresentaties, gebruikt nu eduMe voor training van hun magazijn- en chauffeurspersoneel. Dit resulteerde in een 5% hogere retentie van personeel, 2% toename in productiviteit (ongeveer £100k per maand) en 20% minder ongevallen jaarlijks.

Mijn opmerkingen

  • Eerlijk gezegd irriteert het me dat Watts in navolging van Bersin LIFOW positioneert als een nieuw concept, terwijl werkplek leren en performance support al veel langer bestaan. Ik zie in elk geval geen verschil met werkplek leren en performance support, behalve dat men het heeft over een manier van ’training’.
  • ‘Learning in the flow of work’ suggereert dat je werken en leren tegelijkertijd kunt uitvoeren. Dit zou echter ten koste gaan van het werken en het leren. Je kunt immers niet meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren.
  • Ik heb de indruk dat mensen als Bersin en Watts leren te veel als kostenpost beschouwen en te weinig als investering.
  • LIFOW kan ook leiden tot eenzijdig ‘single loop learning’, waarbij werknemers zich richten op snelle oplossingen of korte instructies in plaats van het opbouwen van meer verdiepende kennis en vaardigheden. Dit kan ten koste gaan van langdurige competentieontwikkeling, een grondig begrip van complexe onderwerpen, en van ‘double loop learning’. Daarbij gaat het niet alleen om het oplossen van problemen binnen het bestaande systeem, maar ook om het heroverwegen van de basisprincipes die aan dat systeem ten grondslag liggen. Dit kan leiden tot meer ingrijpende veranderingen, zowel in strategie als in uitvoering.
  • De voordelen van LIFOW zijn vooral gebaseerd op anekdotisch bewijsmateriaal. Ik ken geen onafhankelijk onderzoek dat den waarde van LIFOW ten opzichte van andere manieren van leren en ontwikkelen onderstreept.
  • Het valt me op dat LIFOW vooral bepleit wordt voor praktisch geschoold werk. Voor theoretisch geschoolde medewerkers biedt Bersin bijvoorbeeld de nodige courses aan.
  • We moeten vooral kijken naar welke ‘oplossing’ het beste pas bij een bepaalde vraag of probleem. De ene keer is dat ondersteuning op de werkplek, de andere keer een korte cursus en de derde keer een andere opleiding dan ‘leren’.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *