Ligt het succes van online leren aan de lerende?

Wat zijn oorzaken van het succes van online leren? Succes in termen van het afronden van een online cursus door de overgrote meerderheid van de lerenden, die bovendien leerdoelen behalen. Is dit succes afhankelijk van de bekwaamheden van de lerende om online te leren?

Online learning
Online learning written in search bar on virtual screen.

Volgens Beth Rubin is online leren niet geschikt voor iedereen. Volgens haar zijn met name aspecten, die te maken hebben met de lerende, bepalend voor het succes van online leren.

Rubin stelt dat een combinatie van een vermogen tot zelf-inschatting (self-efficacy) en zelf-regulatie (of zelfsturing) ervoor zorgen dat een lerende online leren volhoudt. Je moet jezelf kunnen motiveren om ‘bij de les’ te blijven, en je moet je ervan bewust zijn dat je zelftsandig moet werken.

Online leren verschilt van face-to-face leren. Daar komt volgens haar bij dat je aan online leren net zo veel tijd kwijt bent dan voor een face-to-face cursus, terwijl lerenden dat vaak niet verwachten. Je moet voor online leren in ieder geval substantieel tijd vrij maken. Bij online leren concentreren we cursussen bovendien vaak in kortere periodes, terwijl de studielast hetzelfde is.

Dat betekent relatief veel tijd investeren, in een korte periode. Met name ook omdat lerenden meer moeten doen, dan alleen het bekijken van online video. Rubin laat zien dat online leren veel meer is dan het passief bestuderen van content. Deelnemers vinden het daarbij vaak lastig om om te gaan met het veelal asynchrone karakter van online cursussen. Synchrone leeractiviteiten bieden lerenden vaak meer structuur.

Zij concludeert:

Just like face-to-face classes, it all depends on how the courses are designed and implemented, and how the students approach them. Yet the high expectations for learning from both faculty and students provide a natural laboratory for developing some truly exceptional online courses.

Beth Rubin wijst in het eerste deel van haar bijdrage op de bekwaamheid van lerenden om online te leren. Later besteedt zij gelukkig ook aandacht aan de invloed van het didactisch ontwerp van een online cursus. Er zijn echter nog andere factoren in het geding, zoals de context waar een lerende mee te maken heeft. Laat de persoonlijke situatie een forse investering in online leren toe? Is de lerende in staat leren en werken te combineren?

Een andere factor is de rol van de docent in het motiveren van lerenden, en in het voorbereiden van lerenden op online leren. Je zult volgens mij expliciet aandacht moeten besteden aan de ‘mores’ van online leren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.