Live chat kan deelnemers aan online en blended leren ondersteunen bij het zoeken van hulp

Het is belangrijk dat lerenden hun eigen leren kunnen reguleren. Het zoeken van hulp is daarbij een belangrijke zelfregulerende vaardigheid. Met name volledig online leren doet een groot beroep op zelfregulering. En juist daarbij beschikken lerenden over het algemeen over minder mogelijkheden om ‘real time‘ hulp te krijgen. Jaclyn Broadbent en Jason Lodge hebben daarom onderzocht of het gebruik van live chat technologie gebruikt kan worden voor het online zoeken naar hulp bij het studeren. Zij hebben daarbij vooral gekeken naar de verschillende percepties van lerenden die deelnamen aan online of blended leren.

voice
Foto: Peggy Marco, Pixabay

De onderzoekers hebben de volgende twee onderwerpen verkend:

  1. De houding van online en blended lerenden ten opzichte van live chat, het waargenomen nut en hun bereidheid om live chat technologie te gebruiken voor onderwijsdoeleinden om te communiceren met onderwijzend personeel in een hoger onderwijs setting.
  2. Het bepalen van de voorkeuren van online en blended lerenden ten aanzien van verschillende communicatiemethoden zoals e-mail, discussieborden, en live chat.

Potentie live chat

De onderzoekers beschouwen online hulp zoeken bij het leren als elk gedrag dat erop gericht is online hulp te krijgen van anderen (onderwijzend personeel, medeleerlingen, enz.) om een ‘onderwijskundige’ uitdaging het hoofd te bieden of een impasse te doorbreken. Bij online leren wordt daar dikwijls e-mail, discussiefora, sociale media of live online sessies voor gebruikt. Asynchrone media hebben het nadeel dat lerenden lang moeten wachten op antwoorden. Ook verlopen conversaties vaak onsamenhangend. Conversaties via sociale media verlopen vaak publiek, hetgeen niet altijd gewenst is. Live online sessies moet je weer apart organiseren.

De onderzoekers hebben daarom gekeken naar live chat, omdat dit medium ook door winkels vaak met succes wordt gebruikt om met klanten te converseren. Live chat is volgens hen  expliciet ontworpen om interactie tussen de dienstverlener (bijv. docent) en de klant (bijv. lerende) mogelijk te maken. Live chat is niet verbonden aan een social media platform, en staat klanten, zoals lerenden, niet toe om met elkaar te communiceren.

Onderzoeksopzet

De deelnemers aan het onderzoek waren 246 lerenden die psychologie studeerden in een online (n = 91) of blended learning (n = 155) setting. Zij hebben gebruik gemaakt van een specifieke applicatie voor live chat.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een vragenlijst met negen open vragen, en vier vragen die deelnemers op een 4-punts beoordelingsschaal moesten scoren. Deze laatste vier vragen hadden betrekking op (a) hoe nuttig live chat was voor ‘just-in-time support’, (b) of ze door het gebruik van live chat het gevoel hadden dat het docententeam hun leren wilde ondersteunen, (c) hoe tevreden ze waren met live chat als communicatiemiddel, en (d) of ze live chat aan andere lerenden zouden aanbevelen.

De open vragen hadden betrekking op (a) welke vragen lerenden stelden, (b) welke vragen ze niet wilden stellen, (c) wat ze het nuttigst vonden aan live chat, (d) wat ze leuk vonden, en (e) hoe het verbeterd zou kunnen worden. De participanten werden ook gevraagd hoe zij hulp zoeken en waarom zij a) live chat, b) e-mail, en c) discussieborden zouden gebruiken om hulp te zoeken.

Bevindingen

De meeste lerenden stelden vragen over hun beoordelingen. Daarna werden algemene vragen over het onderwerp of de opleiding gesteld, zoals vragen over roosters of hulp bij problemen in verband met de cursus. Ongeveer de helft van de lerenden gaf aan dat zij zich op hun gemak voelden om alles te vragen. Ongeveer een kwart van lerenden die aan blended learning deelnamen, gaf aan dat ze geen vragen wilden stellen die verband hielden met de formele aspecten van een opdracht, zoals een verzoek om verlenging, verduidelijking van feedback, een opmerking of een bespreking van een cijfer.  Dit werd echter aanzienlijk minder vaak vermeld door online studenten. Een klein deel van de respondenten voelde zich ongemakkelijk bij het stellen van privé/persoonlijke vragen. Ik had verwacht dat meer lerenden hier moeite mee zouden hebben.

De live chat-technologie werd door beide groepen goed ontvangen, vooral vanwege de mogelijkheid om onmiddellijk, real-time en gemakkelijk hulp te krijgen. Live chat werd vooral goed ontvangen door deelnemers aan online leren. Zij waren meer tevreden en voelden zich meer aangesproken door docenten. In vergelijking met de deelnemers aan blended leren zouden zij live chat eerder aan anderen aanbevelen. Online lerenden gaven ook aan dat live chat hen een betere toegang tot het medewerkers gaf. Zij vonden live chat een goede benadering van de meer traditionele face-to-face gesprekken. De positievere attitude van deelnemers aan online leren ten aanzien van live chat kan verklaard worden vanuit het feit dat zij ook geen alternatief hebben voor het stellen van vragen.

De onderzoekers concluderen daarom dat het gebruik van live chat in het hoger onderwijs, met name voor online lerenden, een zinvol hulpmiddel voor het zoeken van hulp is.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.