Meer opleidingstijd besteed aan (t)e-learning

In de Verenigde Staten besteden lerenden nog steeds meer tijd aan (t)e-learning. Dertig procent van de opleidingstijd wordt besteed aan vormen van (t)e-learning. Verleden jaar bedroeg dit percentage 29%. Dat blijkt uit een recent artikel in Training Magazine. Deze groei gaat overigens niet ten koste van het aandeel klassieke trainingen en opleidingen, maar vooral van schriftelijke cursussen en video’s. Verder valt op dat het aandeel online zelfstudie stijgt en het aandeel virtual classroom daalt. Training Magazine constateert vooral een sterke groei binnen ondernemingen met tussen de 100 en 1000 medewerkers. Enkele andere opvallende feiten:

  • Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van podcasting.
  • Het gebruik van een leermanagementsysteem is in een jaar tijd bij bedrijven met 1000 tot 10.000 medewerkers flink gegroeid, maar bij kleinere bedrijven (tot 1000 werknemers) en grote ondernemingen (met meer dan 10.000 werknemers) licht gedaald.
  • Elf procent van de bedrijven maakt gebruik van communities of practices.
  • Het gebruik van weblogs en wiki’s voor leerdoeleinden bevindt zich volgens het artikel nog in een experimenteel stadium.
  • Nog geen 10% van de bedrijven werkt met mobile learning.
  • Samenwerkend leren wordt een "fairly new approach" genoemd.

Het uitgevoerde onderzoek laat mijns inziens zien dat de "klassieke toepsassing" van (t)e-learning nog steeds dominant is. Amerikaanse bedrijven zijn helemaal niet zo innovatief op dit gebied. Maar tegelijkertijd is de opkomst van e-learning 2.0 wel zichtbaar.

Via Tom Werner

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *