Meer weten over de Metaverse en de mogelijke gevolgen voor leren, opleiden en onderwijs?

De afgelopen tijd ben ik weer geattendeerd op diverse artikelen over de Metaverse, vaak in relatie tot leren, opleiden en onderwijs. In deze blogpost vat ik een aantal artikelen kort samen.

Je hebt soms van die onderwerpen in relatie tot ‘technology enhanced learning‘ waarover in korte tijd verschillende artikelen verschijnen. Dat kan duiden op een hype, maar ook op een trend. Of sprake is van een trend, blijkt op langere termijn. Rond 2012 was dat het geval met massive open online courses. Daarna werd bijvoorbeeld veel geschreven over AI en in 2020 en 2021 over onderwijs tijdens de Covid-19-pandemie. De laatste tijd gaan veel artikelen over de Metaverse. Typisch kenmerken van deze artikelen zijn:

  • Auteurs moeten het fenomeen nog uitleggen.
  • De toonzetting is overdreven juichend of juist zeer negatief.

Dit zijn een aantal artikelen over de Metaverse.

The metaverse: What is it, will it work, and does anyone want it?

De auteur typeert de Metaverse als een immersieve virtuele wereld waarin we vermaak zoeken en waarin we connecties aangaan. De Metaverse is een volgende stap op het continuüm van technologische ontwikkelingen die een impuls heeft gekregen door de focus van Facebook (Meta) hierop. De virtuele en werkelijke wereld kunnen daarbij in elkaar overlopen.

The core vision in this case is to reimagine the internet and all the services as a physical, three-dimensional thing with a spatial reality that we – or rather our digital avatars – can navigate.

Inmiddels beschikken we over een krachtige infrastructuur die deze toepassingen mogelijk maken. Binnen de Metaverse kun je dan meer levensechte relaties met anderen aan gaan, dan nu online mogelijk is (en waar we in tijden van de pandemie tegenaan lopen). De auteur waarschuwt ook voor een dominante positie van grote bedrijven binnen de Metaverse.

Een duidelijk Nederlands inleidend artikel over de Metaverse is overigens De metaverse: waar de echte en virtuele wereld in elkaar overlopen.

Part 3: Metaverse – a look into the possible abyss

Donald Clark besteedt ook aandacht aan deze ontwikkeling. Deze bijdrage is bijzonder kritisch van aard. Clark vindt het maar niks dat het bedrijf Meta zich de metaverse zo toe-eigent. Hij stelt dat rijke bedrijven een open, rechtenvrije, gedecentraliseerde wereld creëren waarin zij geen ‘last’ hebben van regelgeving, autoriteiten en beperkingen. En waarin zij letterlijk eigen geld kunnen maken. Bedrijven creëren een eigen economie, los van overheid en belastingen. Mensen besteden dan echt geld aan virtuele producten.

The libertarian roots of Silicon Valley have outgrown their teenage years.

De Metaverse kan dan uitdraaien op een door misdaad geteisterd zwendelfestijn, vol vervalsingen, oplichterij, NFT-fraudes en cryptocurrency ‘bullshit’, meent Clark.

Lees ook Clark’s bijdrage 20 reasons why the Metaverse may not work out as we think it will.

How the metaverse is helping replicate the human experience at work

Trello’s medeoprichter Michael Pryor vindt de Metaverse veelbelovend als het gaat om samenwerken in teams. Deze ontwikkeling is volgens hem een kans om de menselijke interacties en verbindingen die wij in de fysieke wereld gewend zijn, te repliceren in een digitale wereld. Trello gebruikt VR-headsets om spellen te spelen zoals minigolf en poker. Volgens Pryor zorgen bepaalde functies zoals omgevingsgeluid en het 3D-karakter ervoor dat de ervaring rijker “aanvoelde”. Het wekelijks met elkaar spelen van dergelijke spellen in een 3D-omgeving verstevigde bij Trello de onderlinge band, ook met nieuwe teamleden die elkaar nog nooit in levende lijve hadden ontmoet. Voor teams die niet zo vaak persoonlijk kunnen samenkomen als ze zouden willen, biedt de Metaverse volgens Pryor een krachtige alternatief. Comformabele headsets zijn een belangrijke voorwaarde.

The Metaverse Will Bring School Closer To The End Of Its Product Life Cycle

Benjamin Freud denkt dat de Metaverse een bedreiging zal vormen voor bestaande systemen, zoals scholen, ook al weten we nog niet precies hoe de Metaverse er uit zal gaan zien. Hij stelt dat de Metaverse onze opvattingen over ruimte en tijd zal veranderen. We kunnen in een virtuele wereld overal naar toe gaan en dankzij sensoren ook fysieke ervaringen beleven. Dit zal ons idee van wie we zijn onder druk zetten, omdat onze geest op één plaats zal zijn, zelfs als ons lichaam zich elders bevindt. Voor het eerst zullen we in staat zijn te teleporteren – we hoeven niet langer te reizen, we zullen er al zijn. Verder zal ons gevoel van gemeenschap veranderen omdat ruimtelijke barrières en taalbarrières verdwijnen. We zullen in staat zijn om te communiceren en samen te werken van overal met iedereen op elk moment omdat we toegang zullen hebben tot dezelfde plaats.

The Metaverse will warp time because we will be able to access experiences across time.

Omdat we waar dan ook kunnen leren, worden scholen volgens deze auteur overbodig. Freud gaat er daarbij van uit de de nieuwe virtuele wereld net zo levensecht is dan de huidige fysieke wereld. Knap voor iemand die tegelijkertijd aangeeft dat we nog niet weten hoe deze nieuwe wereld eruit gaat zien.

Educators look to use metaverse platforms to bring serendipity to remote schooling

Ongedwongen sociale interacties zijn kenmerkend aan fysiek onderwijs. De pandemie heeft laten zien hoe belangrijk dergelijke interacties zijn. Een Californische organisatie gebruikt het tweedimensionaal, browsergebaseerd ‘metaverse platform’ Gather om dergelijke sociale interacties online mogelijk te maken. De ruimte lijkt op een echte universiteit, inclusief veel gangen en hoekjes waar studenten kunnen samenkomen. Hier kunnen lerenden elkaar toevallig ontmoeten en met elkaar converseren. Noot: ik heb de term ‘metaverse platform’ bewust tussen aanhalingstekens geplaatst….

What If Our Only Solution to the Teacher Shortage is the Metaverse?

Tal van landen hebben te maken met een lerarentekort. Jennifer Smith zoekt de oplossing hiervoor in technologie, en dan met name in AI en de Metaverse. Dankzij internet kun je online elke onderwijsinstelling bezoeken. Met AI kunnen we volgens haar virtuele werelden creëren waarin studenten samenwerken, problemen oplossen en samenwerken. Sociale betrokkenheid kan binnen de Metaverse worden bevorderd. Je hebt minder docenten nodig om gewoon toezicht te houden op lerenden terwijl zij online bezig zijn. Smith schrijft: “Call me crazy“. Gek wellicht niet. Kortzichtig in elk geval. Onderwijs is meer dan uitleg geven, standaard feedback geven, een ruimte creëren voor samenwerking en toezicht houden. Bovendien heb je ook online een beperkte bandbreedte om lerenden met aandacht te kunnen begeleiden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.