Meten we met learning analytics wel wat we moeten meten?

We gebruiken binnen onderwijs en opleidingen in toenemende mate data ter verbetering van het leren en de omgeving waarin het leren plaatsvindt. Tegelijkertijd wordt de druk vanuit de samenleving op onderwijs en opleidingen groter om juist meer aandacht te besteden aan vaardigheden die lastig met behulp van data te meten zijn.

Tiffany Carr stelt dat er steeds meer nadruk wordt gelegd op het gebruik van data om leerresultaten meer zichtbaar te maken èn op het belang van ‘social skills’. Beide pleidooien worden echter nooit in onderlinge samenhang genoemd. Er is volgens Carr op z’n minst sprake van ‘wrijving’ tussen deze twee.

Belanghebbenden in het onderwijs willen resultaten zien. Dit gebeurt volgens Carr door gegevens te verzamelen, gegevens te verstrekken (door middel van tests), en gegevens te gebruiken om beslissingen te nemen. Er is een behoefte aan het tastbaar kunnen maken van de voortgang.

‘Soft skills’ worden weer gezien als de gewenste kwaliteiten voor toekomstige werknemers en voor de samenleving als geheel. Daarbij gaat het om vaardigheden zoals samenwerken, problemen oplossen, je kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en empathie. Binnen het bedrijfsleven wordt steeds vaker op het belang van deze vaardigheden gehamerd. Dat geldt overigens ook voor digitale vaardigheden.

Volgens Carr is het niet eenvoudig om het inlevingsvermogen van een lerende te monitoren of om student volgen of om de lerende te beoordelen op diens vermogen om feedback te aanvaarden. Je kunt volgens Carr lerenden wel mogelijkheden en leerervaringen bieden om deze vaardigheden te oefenen en hen wijzen op het belang van de ontwikkeling ervan.

Unlike data, soft skills can’t be reported to stakeholders or be presented in impressive line graphs. The value in teaching soft skills is more subtle.

Tiffany Carr schrijft dat data en ‘soft skills’ niet per definitie met elkaar in strijd zijn. Ze wedijveren wel met elkaar om lestijd, aandacht in het curriculum en ondersteuning.

Mijn opmerkingen

Je kunt de ontwikkelingen van ‘soft skills’ m.i. wel degelijk in kaart brengen met behulp van tests en competentiemeters. Maar inderdaad niet door het in kaart brengen van ander leergedrag zoals activiteiten in een online leeromgeving die je gemakkelijk kunt loggen. Het is belangrijk om je te beseffen dat we met learning analytics niet alles kunnen meten, wat van waarde is.

Verder is inderdaad sprake van een continue competitie tussen verschillende leerdoelen en leerinhouden in een curriculum. Daarbij valt dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zelf ook nogal eens laveren tussen noodzakelijke basisvaardigheden, ‘social skills’ en vaktechnische vaardigheden (“ze kunnen nog geen hamer vasthouden”).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.