Mijn haat-liefde verhouding met digitale badges

Verleden week verzorgde de MOOC Factory een massive open online course over digitale badges. Francois Walgering van de MOOC Factory vroeg me een tijd geleden of ik voor deze MOOC een video wilde maken met mijn visie op digitale badges.

In onderstaande video presenteer ik op een column-achtige manier mijn visie op deze vorm van gamification. Het transcipt vind je onder de video. Je vindt daar ook blogposts waar ik inga op het gebruik van badges.

Mijn naam is Wilfred Rubens en ik wil haat-liefde verhouding met digitale badges met jullie delen.

Een aantal jaren geleden kwamen badges op als vorm van gamification. Bij gamification pas je spelelementen en spelmechanismes toe op situaties en producten die eigenlijk niet voor spelen bedoeld zijn. Leren, onderwijs en opleiden zijn daar een voorbeeld van.
Badges werden bij online en blended learning gebruikt als een soort microcertificering, met de achterliggende gedachte dat het regelmatig behalen van mijlpalen, en het ontvangen van beloningen daarvoor, bevorderend zou werken voor de motivatie van lerenden. Ze zijn ook een uitdrukking van persoonlijke leerprestaties.

Nu moet u weten dat ik als jong mens lang lid ben geweest van Scouting. Bij Scouting kon je insignes verdienen als je bepaalde knopen kon leggen, kompas kon lezen of een vlot kon bouwen. Nu was, of eigenlijk ben, ik helemaal niet zo’n handig type. En daar waar de armen van mijn vriendjes zich vulden met de stoffen badges van weleer, bleven mijn mouwen akelig leeg.

Met deze jeugdfrustratie als bagage, begroette ik digitale badges met de nodige scepsis. Ik had vragen over zaken als betrouwbaarheid, validiteit, herhaalbaarheid en geloofwaardigheid. Verder is het de vraag wat de praktische bruikbaarheid en het civiel effect van badges zijn. En willen we lerenden niet meer holistisch beoordelen, in plaats van via deelaspecten? Hebben badges niet dezelfde bezwaren als cijfers?

Laten lerenden, en dan met name volwassen lerenden, zich bovendien daadwerkelijk motiveren door digitale insignes?
Tijdens het volgen van een MOOC merkte ik echter dat badges zelfs mij wisten te motiveren. Als je in deze MOOC vijf badges had verdiend, kreeg je ook een badge voor de hele cursus.

Toen ik de eerste twee badges had behaald, zei ik tegen mezelf: het zal me niet gebeuren dat ik die eindbadge niet ga halen. Aldus geschiedde.

In een andere MOOC realiseerde ik me echter ook dat badges kunnen leiden tot ‘afraffel-gedrag’, waarbij je wel badges behaalt, maar ook weinig of oppervlakkig leert.

Een tijd geleden kwam ik een onderzoek tegen waaruit bleek dat badges een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan opleidingen als aan drie voorwaarden is voldaan:

  1. Het moet plezierig zijn voor lerenden om badges te behalen.
  2. Ze moeten inspanningen erkennen die verder reiken dan typische academische bekwaamheden (zoals kennis kunnen reproduceren).
  3. Lerenden moeten waarde toekennen aan datgene wat de badge vertegenwoordigt (betekenisvol zijn).

Met name bij een leven lang leren kunnen badges dan een belangrijke functie vervullen.

Een aantal andere aandachtspunten hierbij zijn:

  • Badges zouden illustraties moeten zijn van veranderend gedrag, van het kunnen toepassen van nieuwe kennis. En niet van het hebben geplaatst van een bijdrage of het afvinken van een artikel. Het gaat om kwaliteit, niet kwantiteit.
  • Je moet heel goed nadenken over de rol van badges bij het geven van feedback en het beoordelen van leeractiviteiten. Er zullen bijvoorbeeld duidelijke criteria aan de basis van het krijgen van een badge moeten liggen. Daarbij kun je ook gebruik maken van peer review. Je moet ook toegang hebben tot het bewijsmateriaal bij badges.
  • Het is belangrijk dat lerenden regelmatig badges kunnen verdienen. Maar gebruik geen badges voor elk klein taakje.
  • Je kunt ook verschillende typen badges gebruiken (bijvoorbeeld voor interacties, of voor het behalen van verwerkingsopdrachten).
  • Gebruik badges voor het valideren van veelal lastig tastbare bekwaamheden zoals het kunnen werken in een team of organisatievaardigheden. Badges worden daarmee gebruikt als waardering van bekwaamheden die normaliter niet gewaardeerd worden.
  • Houd rekening met meer technische aspecten, zoals transportabiliteit.

Al met al hebben badges wat mij betreft didatictische mogelijkheden om lastig te beoordelen bekwaamheden te valideren en deelnemers te motiveren bij leeractiviteiten. Een goede inbedding is dan van belang.

Op die manier krijg je zelfs de meest sceptische voormalige verkenner over de streep gehaald.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: