Mijn zakelijke terugblik op 2020

Ik blik elk jaar terug op het afgelopen jaar. Ook nu wil ik dat doen. 2020 was uiteraard een bijzonder jaar. Op het persoonlijke vlak is bijzonder weinig gebeurd. Daarom beperk ik mij tot hoe het mij in 2020 zakelijk is vergaan.

Met ingang van 1 januari 2020 ben ik weer voor 20 uur per week in dienst bij de Open Universiteit. Ik heb me daar het afgelopen jaar beziggehouden met het ontwikkelen en uitvoeren van korte programma’s op het gebied van

 • big data en statistiek,
 • innovatie van het onderwijs (een online tweedaagse en een programma van 140 uur),
 • blended learning als onderwijsinnovatie,
 • het ontwikkelen en verzorgen van online en blended learning.

Verder heb ik meegewerkt aan de DDGuide, aan een project rond learning analytics en AI, aan de voorbereiding van een selectietraject voor een nieuwe digitale leeromgeving en heb ik me bezighouden met technologie scouting.

Vanuit WilfredRubens.com heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd:

 • Ik heb tot 1 maart bij de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam gewerkt als kwartiermaker blended learning.
 • Vanaf begin maart 2020 zijn diverse bijeenkomsten, waar ik een presentatie of workshop zou verzorgen, afgezegd. Ik heb het afgelopen jaar daarom maar drie face-to-face presentaties verzorgd. Als ik echter goed heb geteld, heb ik mede dankzij COVID-19 28 webinars en virtual classroom sessies verzorgd. Ik heb het afgelopen jaar in totaal 163,5 uur besteed aan het voorbereiden en verzorgen van face-to-face en online presentaties en workshops. In 2019 heb ik hier 71 uur aan besteed. Dat is een groot verschil.
 • Ik heb een evaluatie onderzoek uitgevoerd naar online onderwijs dat SVO in het voorjaar van 2020 heeft uitgevoerd.
 • Samen met Marcel de Leeuwe heb ik bij het SUMMA College een leertraject op het gebied van het ontwikkelen van blended learning opgezet en verzorgd. Dit traject hebben we grotendeels online moeten verzorgen.
 • Ik heb advies gegeven ten aanzien van de ontwikkeling van een blended bedrijfsopleiding.
 • Ik heb voor SURF een overzicht van leertechnologieën gemaakt en de ontwikkeling van een whitepaper over online proctoring gecoördineerd.
 • Ik heb advies gegeven over de selectie van een digitale leeromgeving.
 • Ik heb geadviseerd over de visieontwikkeling rond een digitale leeromgeving.
 • Ik heb op verzoek een video gemaakt over het vergroten van de effectiviteit van online leren.
 • Ik heb een kennisclip gemaakt over online en blended onderwijs tijdens de coronacrisis.
 • Ik heb op verzoek van de NRO een online artikel geschreven over blended learning.
 • Ik geef samen met Dominique Sluijsmans feedback op de ontwikkeling van een leerplatform.
 • Ik stel op verzoek van SBO elke maand een editie van de Learning Correspondent samen.
 • Ik ben nog steeds gastdocent bij de post-bachelor opleiding e-learning. In dat kader verzorg ik twee gastcolleges (over trends en over de implementatie van e-learning) en een webinar (over activerende didactiek). Het afgelopen jaar vonden ook de gastcolleges online plaats.
 • Ik ben betrokken bij het aanbod van PEPP-R voor de realisatie van online studiedagen over professioneel online lesgeven.
 • Ik heb iemand gecoacht die recent werkzaam is op het gebied van blended learning.
 • Ik wilde in het voorjaar virtuele klas-sessies tegen open inschrijving aanbieden. Daar ben ik echter niet meer aan toe gekomen.

Het gaat om diverse boeiende werkzaamheden met vaak een korte doorlooptijd en beperkte tijdsinvestering. Ik zou eigenlijk, naast de werkzaamheden bij de OU, een langer lopende opdracht van ongeveer een dag per week willen combineren met kort lopende opdrachten.

COVID-19 is duidelijk van invloed geweest op mijn werkzaamheden. Een aantal face-to-face presentaties is niet doorgegaan. Diverse uitgevoerde opdrachten zijn echter duidelijk ‘Corona-gerelateerd’.

De klantenkring van WilfredRubens.com was diverser dan andere jaren:

 • Baggermaatschappij Boskalis
 • Expertisecentrum Opleidingskunde Defensie
 • Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse School
 • Hogescholen (enkele)
 • Link2learn
 • MBO-instellingen (diverse)
 • Mijnbuurtje.nl
 • Noordhoff
 • NWO-NRO
 • researchED Nederland
 • ROVC
 • saMBO-ICT
 • SBO
 • SURF
 • Universiteit Hasselt
 • Universiteit Maastricht

Ik werk bij voorkeur voor een diverse klantenkring. Zorginstellingen ontbraken het afgelopen jaar. Komend jaar komt daar waarschijnlijk verandering in.

Ik heb in totaal 2513 uur geschreven, waarvan in totaal 1515 aan inhoudelijke projecten (inclusief de uren voor de OU). Zeer waarschijnlijk meer omdat je niet elk uur telt. Dat is iets meer dan in 2019. Ik heb ruim 338 uur aan de categorie ‘vrij’ besteed. Dat is bijna 30 uur minder dan in 2019.

Mijn jaarlijkse voornemen om minder te gaan werken, is weer niet gerealiseerd.

Net als de afgelopen jaren heb ik ook dit jaar geen uren ziekteverlof ‘geschreven’. Dat is best bijzonder in tijden van Corona.

Ik heb in 2020 deelgenomen aan slechts twee conferenties deelgenomen (in totaal 36,5 uur):

 • Next Learning 2020 (fysiek, in september).
 • Online Educa (OEB20, online)

De CvI-conferentie is niet doorgegaan. Vanwege de late verplaatsing heb ik ook niet deel kunnen nemen aan de Onderwijsdagen van SURF. In 2019 heb ik 88 uur aan conferenties besteed. Dat is veel meer dan dit jaar.

Behalve bloggen, heb ik in 2020 de volgende korte bijdragen (mee)geschreven:

In totaal heb ik ruim 310 uur besteed aan bloggen, schrijven van artikelen, en bijdragen aan e-learning.nl. Dat is ongeveer 17 uur meer dan in 2019.

Ik heb verder onder meer tijd besteed aan:

 • Divers’ (mail, bijhouden van ‘vakliteratuur’, etc): 209 uur (bijna evenveel dan in 2019).
 • Acquisitie: bijna 55 uur (beduidend meer dan in 2019).
 • Administratie (iets meer dan 22 uur aan rekeningen sturen, declaraties invullen, uren registreren).
 • Gesprekken met externen (zoals studenten die mij willen interviewen of bedrijven die mij wat willen laten zien): 25,5 uur (bijna de helft het aantal uren in 2019).

Ik heb 7.413 zakelijke kilometers met de auto gereden (bijna de helft van het aantal zakelijke kilometers van 2019) en 54 zakelijke treinreizen gemaakt (tegen 168 in 2019 en 72 in 2018). In combinatie met één vakantiereis met het vliegtuig -toen dat mocht- heb ik in vergelijking met 2019 weer een stuk minder CO2 uitgestoot!

Uiteraard is COVID-19 debet aan het veel minder reizen. Sinds 10 maart heb ik bijvoorbeeld maar één dag met de trein gereisd (naar de NextLearning in Den Bosch).

Ik werk nu voornamelijk thuis. Op zich bevalt dat ook goed. Dat komt omdat ik over een aparte werkkamer beschik met goede faciliteiten, en geen zorg heb voor kinderen. Ik heb veel online live contact met anderen. Ik besteed nu veel minder tijd aan reizen, en meer aan sporten, eten koken en samen met mijn vrouw eten. Ik heb mijn uurtarief ook verlaagd omdat ik veel minder reiskosten maak.

Ik ben tevreden met het zakelijke verloop van het bijzondere jaar 2020.

Ik wil daarom graag mijn klanten danken voor het in mij gestelde vertrouwen en verder iedereen waarmee ik heb samengewerkt aan de vele boeiende opdrachten en werkzaamheden voor de OU.

Danke

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *