Online leren: geen weg terug?

Wie had dat gedacht? Van onderwijs in een klaslokaal, naar leren volledig digitaal. Het onderwijs zet op dit moment in rap tempo enorme schreden op het gebied van online leren. Volgens Alex Hicks is er ook geen weg meer terug.

Hicks schrijft

The near grounding of the whole country is tough and uncomfortable right now, but the education sector may look back on this as a paradigm-shifting moment for moving learning environments to completely online.

Ook na de coronacrisis zullen online leermiddelen en -methoden veel meer verankerd zijn, binnen het onderwijs en een fundamenteel onderdeel uitmaken van onderwijs, opleiden en leren (meent hij). Dat komt onder meer doordat we, in vergelijking met enkele jaren geleden, over kwalitatief veel betere technologie beschikken en de online ervaringen superieur zijn aan de ervaringen van enkele jaren geleden.

We beschikken volgens hem ook over een rijk ecosysteem aan leveranciers (een groeimarkt). Hij ziet ook tal van leveranciers van technologieën en diensten onderwijsinstellingen te hulp schieten. Scholen nemen in een veel sneller tempo beslissingen over investeringen, en kunnen vaak ook beschikken over extra financiële middelen.

Zelfs scholen, schoolleiders en docenten die tot nu toe terughoudend waren in het gebruik van online leren, hebben nu feitelijk geen keuze.

Deze ervaringen zullen, zo verwacht de auteur, vooral een impuls bieden aan blended learning. Volgens kan dat ook leiden tot meer efficiënt onderwijs.

Mijn opmerkingen

  • Hicks kijkt naar deze ontwikkeling vanuit het perspectief van marktontwikkeling en investeringen.
  • Op het moment dat je benadrukt dat meer online leren het onderwijs efficiënter (i.c. goedkoper) kan maken, dan verlies je een groep belanghebbenden. Het goedkoper maken zou geen doel op zich moeten zijn. Benadruk liever de voordelen voor kwaliteit, flexibiliteit, verlaging van werkdruk, enzovoorts.
  • Tal van betrokkenen doen leerervaringen op, al vraag ik me af wat de impact is van de grote druk van dit moment op het verdiepend leren op het gebied van online leren.
  • Technologische ontwikkelingen hebben tot dusver nog nooit geleid tot onderwijsinnovaties. Het is de vraag of crises als deze wel tot duurzame veranderingen zullen leiden. Volgens mij is iets dergelijks nog nooit eerder vertoond. De toekomst zal het leren.
  • Mensen ervaren nu de kansen en voordelen, maar ook de nadelen en beperkingen van online leren en werken. Het kan best zo zijn dat men straks snakt naar face-to-face contact, en daarna meer de balans gaat zoeken. Ook nu geldt: de toekomst zal het leren.
  • Inderdaad: we zijn nu in staat om vormen van online leren toe te passen die enkele jaren geleden ondenkbaar waren. Toch kun je je afvragen of alles wel zo soepel verloopt. Ik denk dan aan de techniek, aan de toegankelijkheid van de technologie, maar ook aan de leerervaringen (mede op basis van gebruiksgemak, ontwerp en didactiek). Nemen we straks voldoende gelegenheid om lessen hieruit te trekken en verbeteringen te realiseren?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *