Ontwikkelingen die leren gaan beïnvloeden

Edutopia beschrijft vijf ontwikkelingen die het ‘learning ecosystem‘ gaan beïnvloeden. Het zijn heel verschillende ontwikkelingen, die van invloed zijn op inhoud en wijze van leren.

  1. Gedemocratiseerd ondernemerschap. Ondernemerschap is niet meer voorbehouden aan een beperkte groep mensen, maar vormt in feite een attitude of ‘mindset‘ waarover eigenlijk elke burger zou moeten beschikken. Daarbij gaat het volgens de auteur om initiatief nemen, risico’s durven nemen, fouten durven maken en creatief problemen oplossen. Dit stelt bepaalde eisen aan de inhoud en vorm van het onderwijs. Ik vraag me overigens af of iedereen over elk aspect van ondernemerschap zou moeten beschikken.

    Trends
    Foto: TNO
  2. Gepersonaliseerde strategieën. Learning analytics en adaptieve technologieën maken het mogelijk om onderwijs meer te personaliseren. Dat is overigens wat anders dan individueel onderwijs, of dat er geen sprake meer is van een gemeenschappelijke basis. De auteur meent ook dat inzichten rond het brein hier een belangrijke rol bij spelen. Ik denk ook dat deze ontwikkeling erg belangrijk kan worden. Er is echter nog een lange weg te gaan (ook wat betreft de ontwikkeling van ondersteunende en faciliterende technologie).
  3. Diversificatie van schooltypen. Er zullen volgens de auteurs verschillende schooltypen ontstaan, mede dankzij technologie. Scholen die blended learning vormgeven, volledig online leren of scholen die de combinatie zoeken met andere sectoren. In ons land kennen we natuurlijk al langer verschillende schooltypen. Ik zou het goed vinden als scholen zich wat betreft visie, didactisch concept en het gebruik van ICT meer gaan profileren. Bestaande wetgeving t.a.v. onderwijstijd e.d. kunnen overigens belemmerend werken.
  4. Andere manieren van certificeren. De auteur verwacht dat netwerken van talenten in de toekomst de organisatievorm voor veel werk zullen zijn. Binnen deze netwerken krijg je niet langer waardering op basis van je diploma’s, maar op basis van ervaringen en waarderingen. Performance en reputatie worden inderdaad belangrijker, maar het belang van diploma’s wordt er niet minder op.
  5. Steden als open leer landschappen. Steden ontwikkelen zich dankzij nieuwe technologieën en een veranderende ‘do it yourselves’-cultuur tot flexibele omgevingen met burger-gecentreerde diensten en kleinschalige economieën. Deze omgevingen leveren authentieke leervraagstukken op die deel uit kunnen maken van curricula. Je ziet inderdaad meer aandacht voor een service-georiënteerde economie waarbinnen mensen meer eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, ook voor de producten waar men gebruik van wil maken (denk aan de 3D-printer). Ik vermoed echter dat, net als bij scholen, er meer sprake zal zijn van een grotere diversiteit aan organisatieverbanden en bedrijfsmodellen. Of ‘urban learning landscapes‘ op middellange termijn zullen ontstaan is wat mij betreft helemaal de vraag.

Deze vijf ontwikkelingen hebben, verwacht ik, een heel verschillende incubatietijd en impact op de inhoud en de vorm van onderwijs, opleiden en leren. Gepersonaliseerde strategieën zullen eerder praktijk zijn dan, bijvoorbeeld, de laatste ontwikkeling.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *