Peer feedback en online projectgebaseerd leren

Peer feedback kan studenten ondersteunen bij online projectgebaseerd leren. Daarbij is het wel van belang om rekening te houden met een aantal aspecten.

Feedback
Foto: 4Nitsirk

Yu-Hui Ching en Yu-Chang Hsu hebben onderzoek gedaan naar de participatie en percepties door studenten van peer feedback bij online projectgebaseerd leren. De auteurs bakenen eerst de begrippen projectgebaseerd leren en peer feedback af. Zij beschouwen projectgebaseerd leren onder meer als een geschikte manier van leren van volwassenen. Lerenden worden gemotiveerd als zij werken aan het oplossen van authentieke problemen. Tegelijkertijd kent projectgebaseerd leren ook uitdagingen, zoals een grote cognitieve belasting (vooral bij lerenden die weinig kennis en ervaring op het betreffende terrein hebben).

Formatieve feedback kan lerenden ondersteunen bij het leren. Dat zou bij online leren belangrijker zijn dan bij face-to-face leren, omdat er bij face-to-face leren in de regel meer sprake is van interactie. Deze feedback kan worden gegeven door docenten of door mede-lerenden (‘peers’). Sterker, voor een docent is het praktisch onmogelijk om dikwijls goede feedback te geven. Met name als sprake is van grote aantallen lerenden (denk aan de massive open online courses). Daar komt bij dat expliciete feedback bij online leren juist nodig is om verdiepend te leren. Er is onderzoek bekend waaruit blijkt dat het geven van feedback bijdraagt tot leren. Daarbij is het wel van belang dat lerenden nadenken over kwaliteit, standaarden en criteria die gebruikt kunnen worden om te evalueren. Bovendien moeten lerenden wel domeinkennis heben. Van feedback van lage kwaliteit leer je niet veel. Ook accepteert de ontvanger de feedback niet als hij van mening is dat de gever niet deskundig is.

Ching en Hsu schrijven vervolgens over hun onderzoeksaanpak. Zij hebben gekeken in welke mate studenten binnen een online projectgebaseerde leeromgeving participeren in peer feedback, hoe de studenten aankijken tegen deze leeractiviteiten en naar de soort peer feedback die de studenten geven (problemen identificeren, vragen stellen, suggesties doen, verklaren, ondersteunen en persoonlijke ervaringen delen). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een cursus waarin studenten moesten werken aan een onderwijsontwerp. Rond vijf mijlpalen werden peer feedback discussies gevoerd.

De auteurs concluderen onder meer:

  • Het geven van constructieve feedback vraagt om vaardigheden op het gebied van kritisch denken en kunnen evalueren op basis van kwaliteitscriteria en kennis en ervaring van de inhoud. Studenten moeten dus bekwaam zijn en toegerust worden om feedback te geven.
  • Het geven van kwalitatief goede feedback kost tijd en vereist dus een hoge motivatie.
  • Deadlines voor het geven van feedback bevorderen structuur maar kunnen ook de vrijheid om te leren wanneer wil, beperken. Dat kan vooral voor volwassenen belemmerend werken.
  • Over het algemeen ondersteunen studenten het werk van hun ‘peers’, en leveren zijn amper forse kritiek. Het maken van ondersteunende opmerkingen is verreweg het meest gehanteerde type feedback.
  • Een aantal peer feedback activiteiten leiden tot formatieve commentaren die lerenden kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het project.
  • Het ontvangen van peer feedback heeft duidelijke voordelen voor studenten die betrokken zijn bij het uitwisselen van peer feedback.
  • Studenten die actief participeren in peer feedback beoordelen deze activiteit als behulpzaam voor projectgebaseerd leren.
  • Het beschikbaar stellen van begeleidende vragen kan de kwaliteit van peer feedback bevorderen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.