Personalisering van het leren #oeb12

Personalisering van het leren is als een reis. Een reis met de nodige hobbels. Dat werd met name duidelijk tijdens de eerste twee presentaties van een sessie van de Online Educa over dit onderwerp.

Na de openingssessie van de Online Educa heb ik deelgenomen aan een sessie over personalisering van het leren. Ik was één van de presentatoren.

Jef Borden van Pearson stelde dat er al langer wordt gepleit voor onderwijsveranderingen. Hij haalde onderzoek aan over het geheugen en het belang van herinneren en ophalen van gegevens ten behoeve van leren op langere termijn. Er zijn nu tools beschikbaar waarmee je je vergeetcurve kunt meten. We doen vaak weinig met onderzoek, bijvoorbeeld over de relatie tussen tijdstippen en leren (kinderen zouden 's ochtends vroeg niet moeten leren).

Hij gaf aan dat personaliseren een complexe vorm van onderwijsverandering is. Wat zijn afhankelijkheden? Moeten we wel personaliseren?

Personaliseren gaat om het maken van keuzes. Mensen willen verschillende keuzes maken. Hoeveel keuzes geven we lerenden? Ze kunnen vaak een studierichting kiezen. Sterker, wij laten jongeren vaak te vroeg keuzes maken. Verder hebben lerenden dikwijls weinig te kiezen. Uit onderzoek van Harvard blijkt bijvoorbeeld dat studenten die keuzes kunnen maken in vakken meer tevreden zijn over hun onderwijs.

Pearson analyseert data uit hun cloud leermanagementsysteem, en kan op basis daarvan voorspellen of een lerende gaat uitvallen. Gebruiken we data voldoende om te personaliseren? Zonder data kun je niet personaliseren, stelt hij. Op basis daarvan kun je profielen opstellen en op basis daarvan leerpaden samenstellen. Op basis van wat goed voor hen is, niet zo zeer op basis van wat ze leuk vinden.

Dit leidt wel tot ethische vraagstukken. Leidt dit bijvoorbeeld niet tot standaarden, die creativiteit om zeep helpen. Het clusteren van studenten op basis van data kan ook manipulatieve effecten hebben. Het maken van profielen werkt ook pas als je gebruik kunt maken van zeer grote hoeveelheden data, niet van bijvoorbeeld 5000 lerenden. Opvallend was dat niemand de vraag stelde of Pearson deze data wel hiervoor mag gebruiken. Zijn zij eigenaar?

Gerald Bossenbroek van het Hondsrug College ging in op hun ervaringen met het gebruik van technologie voor personalisering. We weten volgens hem niet wat het effect van leermateriaal is op het leren van lerenden. Kun je ICT gebruiken om effecten van oefeningen in kaart te brengen, en te analyseren wat een volgende stap zou moeten zijn? Zij hebben daartoe digitaal materiaal ontwikkeld, en een leerplatform ingevoerd om personalisering te faciliteren. Dus om leermateriaal meer op maat aan te bieden op basis van analyses van leeractiviteiten. Men heeft dit uitgeprobeerd voor het vak Duits.

Het is een proces van vallen en opstaan. Iemand uit de zaal merkte op dat het een reis is, waarbij de reis zelf vaak belangrijker is dan het uiteindelijke einddoel. Zij maken gebruik van dashboards en leermateriaal op iPads. Je kunt zien waar een lerende zich bevindt op een bepaalde leerroute. Er wordt gebruik gemaakt van feedback en formatieve beoordelingen. Via een animatie zie je de voortgang van leerlingen (tijd die men investeert, niveau dat men behaalt).

Volgens Gerald draagt het model bij aan een hogere motivatie, en de leerprestaties. De pilotklas scoort gemiddeld beter dan een vergelijkbare klas. Ze hebben nu beter zicht op de relatie tussen leermateriaal en de leereffecten.

Hierna ben ik in gegaan op het concept van het leertraject dat wij toepassen binnen de Open Universiteit. Ik zal hier de volgende week uitgebreider op ingaan. Ik heb de presentatie ook nog niet online staan (en vanaf de iPad kun je niet uploaden naar Slideshare).

Lucy Stone is ingegaan op gepersonaliseerd leren bij het Britse Institute of Swimming. Zij verzorgen cursussen voor bijvoorbeeld badmeesters (in totaal 17 duizend). Zij ging in op drie issues die men moest overwinnen:

  • Hoe kun je reflectie bevorderen? Via gestructureerde reflectieopdrachten in een elektronisch portfolio.
  • Hoe kun je een online community ontwikkelen waarin men blijft leren? Deelnemers krijgen een (persoonlijke) learning space, waarin ook docenten participeren.
  • Hoe kun je meer flexibel leren faciliteren? Kwalificaties zijn in hapklare brokken vertaald, theorie moet men in eigen tijd bestuderen (naar eigen behoefte), principes van gamification worden toegepast en aanvullende materialen worden aangeboden voor de beste studenten.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.