Platform voor onderzoekend leren

Binnen het onderwijs wordt ‘inquiry-based learning’ ingezet, ook al is dat niet altijd op een effectieve manier. Leertechnologie kan deze aanpak ondersteunen. Bij het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben ze hier een platform voor ontwikkeld.

DojoIBLOnderzoekend leren kan een effectieve manier van leren zijn. Dat zou je in eerste instantie niet zeggen als je naar John Hattie’s onderzoek naar effectgroottes kijkt. Zoals zo vaak, moet je bij Hattie’s metastudie echter verder kijken dan de metertjes. Hattie stelt namelijk dat ‘inquiry-based learning’ kan leiden tot verdiepend leren als lerenden over basiskennis beschikken die via ‘direct instruction’ is verworven. Veel docenten passen onderzoekend leren volgens hem echter te snel toe.

Daarnaast hebben lerenden structuur en ondersteuning nodig. Bij het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben ze DojoIBL ontwikkeld dat samenwerkend onderzoekend leren ondersteunt:

DojoIBL imiteert onderzoeksprocessen zoals die in de echte wereld plaatsvinden. Het organiseert de activiteiten in verschillende fases. Daarbij vermengt het formeel leren (bureaugebonden of desktop based leren) met informeel (mobiel) leren. Bij de ontwikkeling van DojoIBL kon voortgebouwd worden op de ervaringen van een eerder Europees project waar het Welten-instituut in participeerde: weSPOT. Mede daardoor biedt DojoIBL nu een op de cloud gebaseerde goed schaalbare infrastructuur met een sterke focus op (mobiele) dataverzameling. Binnen één jaar is de methodologie geïmplementeerd in 10 nationale en internationale projecten. Daarbij werden de studenten op verschillende momenten geïnterviewd. Tijd- en taakmanagement bleken de cruciale functionaliteiten te zijn en werden in verschillende implementaties steeds verder verbeterd.

Onlangs is dit platform uitgebreid met DojoAnalytics, waardoor learning analytics dashboards kunnen worden gebruikt om onderzoekend leren binnen DojoIBL te monitoren.

Angel Suarez (@titogelo) van de OU heeft hierover samen met Stefaan Ternier en Marcus Specht een paper geschreven (pdf) dat onlangs bekroond is. Via deze presentatie (pdf) krijg je een indruk van het platform. Je kunt het platform ook uitproberen .

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: