Presentatie visie op digitalisering in het onderwijs ontwikkelen

De afgelopen jaren heb ik bij SVO, de vakopleider op het gebied van ‘food’, een aantal opdrachten uitgevoerd. Ik heb in 2019 gewerkt aan visieontwikkeling op het gebied van digitalisering in het onderwijs. Verleden jaar heb ik een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het onderwijs dat zij tijdens de eerste lock-down hebben uitgevoerd. Vanochtend heb ik tijdens een online ambassadeursbijeenkomst van saMBO-ICT op verzoek van SVO een presentatie gegeven over deze activiteiten.

Bij de ontwikkeling van een visie op digitalisering heb ik mijn implementatiemodel als kader gebruikt. De ontwikkeling is op de volgende manier tot stand gekomen:

  • Ik ben begonnen met het beschrijven van de context, voornamelijk op basis van documenten. Zo leiden ontwikkelingen in de foodbranche tot de noodzaak voor medewerkers om zich een leven lang te ontwikkelen.
  • Daarna heb ik aan de hand van documenten, interviews (met medewerkers en studenten) en een workshop de huidige situatie in kaart gebracht. Ik heb daarbij de elementen uit mijn implementatiemodel als gespreksleidraad gebruikt. Dit leidde tot een aantal verbeterpunten.
  • Van daaruit hebben we via een workshop een aantal doelen geformuleerd die SVO wil bereiken, gezien de ontwikkelingen en verbeterpunten.
  • Daarna hebben we verkend welke modellen van blended learning het beste passen om doelen en verbeterpunten te realiseren. Dit is ook tijdens een workshop gebeurd. Deze modellen geven richting hoe en waartoe je ICT in het onderwijs wilt gebruiken. We hebben uitgebreid gekeken naar de ontwerpvariabelen. Op basis van discussie is gekozen voor het verrijkte virtuele model en het complete blend model.
  • Vervolgens is geformuleerd welke subdoelen er op korte termijn moeten worden behaald en welke activiteiten er de eerste drie tot zes maanden ondernomen moeten worden om die doelen te bereiken. Deze activiteiten zijn wederom beschreven aan de hand van de elementen uit mijn implementatiemodel.
    We hebben daarbij ook een relatie gelegd met de lange termijn doelstellingen.
  • Op basis van deze activiteiten heb ik een rapport opgesteld. Deze besproken met een innovatieteam, bijgesteld en vervolgens voorgelegd aan het MT van SVO. Daarna is de organisatie aan de slag gegaan met de uitvoering.

Verleden jaar heb ik op verzoek van SVO een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het onderwijs dat zij tijdens de eerste lock-down van de Coronacrisis hebben uitgevoerd. We hebben daarbij niet zozeer gekeken naar tevredenheid van studenten en docenten, maar naar het toepassen van pedagogisch-didactische principes binnen het onderwijs. We hebben daarvoor vragenlijsten afgenomen bij studenten en docenten, interviews met docenten die succesvolle toepassingen in de praktijk hebben gebracht en online cursussen binnen het LMS aan de hand van kwaliteitsindicatoren geanalyseerd.

Op basis hiervan zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *