Recensie Learning Technologies in the Workplace

Een tijd geleden heb ik Learning Technologies in the Workplace van Donald Taylor aangeschaft. Ik heb het boek doorgenomen en wil mijn positieve impressie graag delen.

Learning Technologies in the Workplace Learning Technologies in the Workplace gaat over de implementatie van leertechnologie binnen arbeidsorganisaties. Volgens auteur Donald Taylor hebben succesvolle implementatie vier gemeenschappelijke kenmerken:

 1. Er is sprake van een duidelijk doel.
 2. De focus ligt op mensen.
 3. Er is sprake van een breed perspectief (binnen de organisatie en organisatieoverstijgend).
 4. Er is sprake van een pragmatische houding.

Met zijn boek wil Taylor zijn lezers praktische handreikingen bieden voor een effectieve implementatie van leertechnologie. Het identificeren van belanghebbenden en het verkrijgen van hun ondersteuning, is daarbij van belang.

Zijn boek is opgebouwd uit drie delen met veertien hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met handige “key takeaways”. Het eerste deel verkent het landschap waar we mee te maken hebben. In hoofdstuk drie gaat Taylor in op hoe er op de werkplek wordt geleerd (informeel leren, 70:20:10, blended learning, een levenlang leren, performance support). Verder bespreekt hij hier leertechnologieën, platforms, content en communicatie, en typen content.

In deel twee staat hij uitgebreid stil bij de implementatie. Dat doet hij onder meer aan de hand van cases. Hij gaat in op implementatiemodellen en beschrijft bovenstaande kenmerken uitgebreid.

In deel drie blikt Donald Taylor vooruit op de ontwikkeling van leertechnologieën en de rol van L&D.

Hij beschrijft in het derde hoofdstuk onder meer dat vroege industriëlen als Matthew Bolton en James Watt al investeerden in werkplek leren om concurrenten een stap voor te blijven. Verder schrijft Donald genuanceerd over 70:20:10. Hij maakt in ieder geval duidelijk dat de klassieke manier van opleiden lang niet altijd passend is voor de leervragen van arbeidsorganisaties.

In het hoofdstuk over leertechnologieën gebruikt hij een handige indeling van subtypes van e-learning (oorspronkelijk van Clive Shepherd):

 • Zelfstudie lessen (die meestal worden geassocieerd met e-learning).
 • Virtual classrooms.
 • Simulaties en virtuele werelden (het is me niet duidelijk of serious games hiertoe behoren).
 • Online bronnen raadplegen (bijvoorbeeld via zoekmachines).
 • Online samenwerken.

In dit hoofdstuk gaat hij ook in op factoren die de opkomst van leertechnologie beïnvloeden.

Hoofdstuk zeven is ook een interessant onderdeel. Daarin vat Taylor een aantal bestaande implementatie/verandermodellen samen, zoals Kotter’s 8-step model en Deming’s PDCA-cyclus. Hij geeft hierbij aan dat eigenlijk een apart procesmodel voor de implementatie van leertechnologie noodzakelijk is. Je hebt namelijk te maken met organisatorische veranderingen en technische implementaties. In dit hoofdstuk staat hij ook stil bij ‘agile’ benaderingen (later komt Taylor daar meer uitgebreid op terug). Zijn model bestaat dan uit zes stappen:

 1. Begrijpen (business issue, politieke landschap, technische positie).
 2. Plannen (team samenstellen, implementatie plannen, plan communiceren).
 3. Testen (ook de impact op proces en op de gebruikers).
 4. Implementeren (plus live gaan).
 5. Beoordelen/evalueren (ook van de effecten).
 6. Duurzaam gebruiken.

De hoofdstukken over de vier gemeenschappelijke kenmerken zijn het meest uitgebreid en informatief. In het hoofdstuk over Aim geeft hij onder meer aan dat de term Return on Investment vaak verkeerd wordt gebruikt en dat een impactstudie vaak voldoende is. Bij People Focus gaat hij in op diverse activiteiten om gebruikers bij de implementatie te betrekken. Het hoofdstuk over perpectief gaat met name in op de positie van L&D en op het verspreiden van je tentakels binnen de organisatie om de behoeften van de organisatie goed te leren kennen. In het hoofdstuk over Attitude staat Taylor stil bij het sluiten van pragmatische compromissen, het nemen van risico’s en de rol van het leiderschap binnen een organisatie.

Donald Taylor heeft een leesbaar boek geschreven over dit relevante onderwerp. De tone of voice is nuchter en realistisch. Het boek bevat inderdaad bruikbare handreikingen bij de implementatie van leertechnologie voor werkplek leren. Ik vind de informatie overigens ook relevant voor het onderwijs.

Een aantal kanttekeningen wil ik ook plaatsen:

 • Helaas gaat hij in het hoofdstuk How We Learn at Work niet in op leerprocessen van volwassen individuen.
 • Het implementatiemodel verdient verdere uitwerking. Donald Taylor stipt relevante factoren wel aan, maar werkt ze m.i. onvoldoende uit (bijvoorbeeld het aanpassen van processen). Ik herken mijn implementatiemodel in zijn zes stappen. Ik zou echter meer aandacht besteden aan de uitwerking. Hij doet dat gedeeltelijk wel in de hoofdstukken over Aim, People Focus, Perspective en Attitude. Ik zal mijn eigen implementatiemodel kritisch tegen het licht houden, aan de hand van dit boek.
 • Het hoofdstuk over de toekomstige ontwikkeling van technologie is wel erg summier. Een ontwikkeling als learning analytics ontbreekt bijvoorbeeld.
 • De hoofdstukken zijn wat betreft omvang en uitwerking niet echt in balans. Ik zou de hoofdstukken in het eerste en derde deel verder uitwerken.

Ondanks deze kanttekeningen is dit boek zeker een aanrader als je belangstelling hebt voor technology enhanced learning. Of het nu gaat om leertechnologie voor werkplek leren of blended learning binnen het onderwijs.

Donald Taylor is consultant op het gebied van werkplek leren en ICT. Hij is onder meer voorzitter van de Learning and Performance Conference.

Taylor, D.H. (2017). Learning Technologies in the Workplace How to Successfully Implement Learning Technologies in Organizations. London: Kogan Page

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.