Start nieuwe opdracht ontwikkeling visiedocument

Met ingang van 1 maart 2019 ben ik begonnen met een nieuwe opdracht, en wel bij SVO. Deze organisatie heeft mij gevraagd om middels de realisatie van een visiedocument een start te maken met innovatie van het onderwijs, waarbij leertechnologie een belangrijke rol zal spelen.

SVO is de landelijke opleider voor vakmensen in de foodsector. Zij verzorgen mbo-onderwijs (BBL en BOL) op een groot aantal locaties in Nederland. SVO wil de komende tijd een impuls geven aan innovatie van het onderwijs, en het onderwijs meer flexibel en krachtig maken. Deze landelijke opleider in de foodsector wil hiervoor de mogelijkheden van leertechnologie beter benutten, in combinatie met leren tijdens bijeenkomsten.

Het visiedocument zal de huidige situatie ten aanzien van ICT in het onderwijs beschrijven, plus relevante ontwikkelen in de context van SVO (inclusief ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs), lange termijn doelen (te bereiken binnen vijf jaar) en één of meer te realiseren modellen voor blended learning. Daarnaast wordt het eerste plateau meer concreet uitgewerkt (te ondernemen acties).

Door middel van verschillende activiteiten zal dit visiedocument gerealiseerd worden. Vandaag vond in dat kader een uitgebreid groepsinterview plaats met een aantal betrokkenen.

  • Drijfveren en ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van ICT in het onderwijs van SVO.
  • Huidige situatie. Daarbij is gekeken naar sterke punten en verbeterpunten. De clusters van factoren uit het implementatiemodel dat ik hanteer, vormden de leidraad van het gesprek.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: