Start nu de overgang van ‘remote emergency teaching’ naar online leren 1.0

Sinds half maart 2020 zijn veel scholen en docenten in sneltreinvaart overgestapt op ‘remote emergency teaching’. Het voortgezet onderwijs moet voorlopig blended learning gaan toepassen. Het ziet ernaar uit dat veel onderdelen van het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voorlopig online gegeven zullen worden. Volgens mij is het daarom nu tijd om te kijken naar belangrijke verbeteringen aan de huidige manier van leren op afstand.

  • Begin met het uitvoeren van een snelle analyse van de huidige situatie. Neem een steekproef uit cursussen/vakken. Kijk bij het maken van de analyse niet alleen naar opvattingen van docenten en lerenden, maar naar wat er gebeurt (met name leer- en doceeractiviteiten). Bijvoorbeeld: hoe lang duurt een virtuele klas, wat is de opbouw ervan, hoe hangt deze sessie samen met andere activiteiten?
  • Richt je bij de analyse niet alleen op het ontwerp, de didactiek en de studeerbaarheid, maar ook op socialisatie en digitale studievaardigheden.
  • Maak daarbij gebruik van kwaliteitscriteria voor online leren, en probeer zo veel mogelijk objectieve gegevens te verzamelen (bijvoorbeeld door cursussen/vakken binnen de digitale leeromgeving te analyseren en te kijken naar data over leergedrag).
  • Vraag niet naar zaken die al bekend zijn. We weten dat de werkdruk hoog is. Daar hoef je niet naar te vragen. Houd bij het doen van aanbevelingen wel rekening met die werkdruk.
  • Geef ook aan wat goed gaat. Deel positieve ervaringen.
  • Formuleer realistische verbeterpunten voor de korte termijn. Het realiseren van een ideale vorm van online leren kost waarschijnlijk te veel energie. Het gaat er nu om de slag te maken van ‘remote emergency teaching’ naar online leren 1.0.
  • Maak gebruik van ‘critical friends’ voor het uitvoeren van de analyse. Maar wel van nuchtere en realistische ‘kritische’ vrienden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: