Strategie-workshop ICT en onderwijs Iselinge

Vandaag heb ik een strategische workshop begeleid bij Iselinge Hogeschool. Deze sessie maakt deel uit van een traject voor beleidsontwikkeling op het gebied van ICT in het onderwijs. Ik zal niet over de inhoud bloggen. Maar wel over de aanpak.

Etna

De top van de berg bepalen.

Iselinge Hogeschool is met ongeveer 400 studenten en 50 medewerkers een kleinschalige hogeschool in Doetinchem. Zij verzorgen opleidingen om leerkracht primair onderwijs te worden (voltijd, deeltijd en academisch samen met de Open Universiteit). SONedutraining is Iselinge’s partner als het gaat om het verzorgen van professionalisering aan zittende onderwijsprofessionals.

Iselinge Hogeschool heeft mij gevraagd of ik hen kan helpen met de ontwikkeling en invoering van een nieuw beleidsplan ICT in het onderwijs. Het proces van de ontwikkeling van zo’n plan is daarbij eigenlijk net zo belangrijk als het uiteindelijke resultaat. Ik gebruik hierbij de aanpak van de plateauplanning. Ik verwijs graag naar een aparte blogpost hierover.

Vandaag stond in het teken van het in kaart brengen van context en het bepalen van doelen en resultaten. Dat hebben we gedaan via een workshop waar ongeveer 15 belanghebbenden aan deel hebben genomen (zoals management, ICT-afdeling, docenten en een vertegenwoordiger van de opleidingsscholen).

Na de opening zijn we begonnen met een brainstorm via Padlet. De vraag was:
Wat zijn de meest relevante externe factoren die van invloed zijn op de inhoud van ICT in jullie onderwijs en de wijze waarop ICT in jullie onderwijs zou moeten worden ingezet?

Ik had vooraf via het bestuderen van bronnen en enkele gesprekken een groot aantal externe factoren geïdentificeerd. Deze hebben we vergeleken met de uitkomst van de brainstorm.

Vervolgens heb ik een beeld geschetst van de belangrijkste trends op het gebied van ICT in het onderwijs. Deze maken immers ook uit van de context van Iselinge Hogeschool.

Door middel van interviews had ik ook in kaart gebracht wat de huidige situatie is van Iselinge Hogeschool op het gebied van ICT in het onderwijs. Je huidige situatie maakt eveneens deel uit van je context. Uit deze gesprekken heb ik verbeterpunten gehaald, die we via Mentimeter hebben geprioriteerd. Dat hebben we in twee stappen gedaan. Eerst hebben we gekeken hoe belangrijk de aanwezigen de verbeterpunten vonden (op een schaal van 1-10). Vervolgens hebben we de verbeterpunten die een 7 of hoger scoorden geprioriteerd door 100 punten te verdelen over de lijst met gewenste verbeteringen.

Vervolgens heb ik een korte toelichting gegeven op het verschil tussen doelen en resultaten. We zijn daarna gaan kijken naar doelen die binnen vijf jaar bereikt moeten worden.
Op basis van de context inclusief huidige situatie had ik al verschillende doelen geformuleerd die betrekking hadden op de inhoud van het curriculum van deze hogeschool, op de gehanteerde didactiek en op organisatorische zaken. Ik had hiervoor een Google Document aangemaakt.

De aanwezigen hebben in drie groepen naar deze categorieën gekeken, doelen aangepast en drie doelen voorgesteld om de komende vijf jaar aan te pakken. De drie voorstellen werden gepresenteerd en besproken. Bij één groep hebben we Mentimeter gebruikt om prioriteiten te stellen.

De laatste stap was het formuleren van doelen en resultaten voor het eerste jaar (studiejaar 2017-2018). De drie groepen hebben deze doelen en resultaten weer via Google Docs uitgewerkt.

TodaysMeet heb ik gebruikt om URL’s te delen met de aanwezigen.

De deelnemers en ik keken aan het eind met een tevreden gevoel terug op deze sessie. In betrekkelijk korte tijd is een belangrijke stap gezet in het bepalen van de ‘top van de berg’.

Tijdens een vervolgworkshop gaan we kijken welk model van blended learning het beste past bij deze hogeschool. Verder gaan we dan het eerste plateau verder uitwerken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: