Heb oog voor de kwetsbaarheid van docenten bij online leren

Binnen het hoger onderwijs neemt online leren een steeds belangrijkere plaats in. In de beginjaren werd nog wel eens gesuggereerd dat lerenden zelfstandig konden studeren, en de rol van docenten beperkt zou blijven tot die van ontwikkelaar. Inmiddels is breed geaccepteerd dat docenten bij tal van aspecten van online leren een belangrijke rol blijven spelen. Sarah J. Dhilla heeft een literatuuronderzoek gedaan (pdf) naar de rol van online docenten in het vormgeven van succesvol online leren.

Dhilla gaat eerst in op de ontwikkeling van online leren binnen het hoger onderwijs, en bespreekt vervolgens factoren die van invloed zijn op succesvol online leren (zoals de structuur en het ontwerp van online cursussen). Diverse studies wijzen echter op de cruciale rol van docenten bij online leren (o.a. interactie met studenten, feedback geven, cognitief raamwerk aanreiken).

Daarna gaat zij in op de percepties van docenten ten aanzien van online leren. Veel docenten denken dat online leren een inferieure manier van leren is of is bang onvoldoende technisch vaardig te zijn om online leren toe te passen. Docenten moeten zowel hun aanpak als hun houding veranderen om effectief te kunnen lesgeven in de virtuele omgeving. Zij missen vaak de persoonlijke contacten en ervaren vaak een grotere werkdruk, bijvoorbeeld als gevolg van de vele vragen die worden gesteld.

Dhilla gaat ook in op de praktische en filosofische uitdagingen die docenten ervaren in relatie tot de ontwikkeling van hun digitale didactische praktijk, hun veranderende relaties met studenten en hun veranderende online academische identiteit. Online docenten voelen zich bijvoorbeeld minder verbonden met hun studenten door het gebrek aan visuele feedback en de meer formele aard van tekstgebaseerde communicatie. Zij stuiten onder andere ook op onbegrip bij collega’s die alleen campusonderwijs verzorgen.

Sarah Dhilla concludeert aan dat online lesgeven een aanzienlijke weerslag heeft op docenten en een directe invloed heeft op hun didactische praktijken, academische identiteit en interacties met studenten. Deze veranderingen vormen volgens haar uitdagingen die een gevoel van kwetsbaarheid opwekken, omdat de betreffende docenten zich genoodzaakt zien om de traditionele academische normen, die hun onderwijservaringen en academische identiteiten bepalen, te herzien. Daarom moeten degenen die zich bezig houden met professionalisering van docenten, om online docenten effectief te ondersteunen, uitdagingen op het gebied van doceren, identiteit en betrokkenheid van studenten begrijpen. Zij moeten ook het gevoel van kwetsbaarheid die docenten ervaren waarderen, terwijl docenten navigeren door ontwikkelende online realiteiten.

Bied continue pedagogische, sociale en institutionele steun op een manier die online docenten benadert als volwassen lerenden. Dit draagt bij aan de aanpak van de vraagstukken die docenten ervaren. Uiteindelijk, zal dergelijke steun instellingen in staat stellen om een sterkere online staf te krijgen en kwalitatief goede online programma’s te ontwikkelen die de student van vandaag verwacht en verdient.

Sarah J. Dhilla(2017): The Role of Online Faculty in Supporting Successful Online Learning Enterprises: A Literature Review (pdf), Higher Education Politics & Economics.3 (1)

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord