OOG in OOG met OOG voor het MBO

OOG voor het MBO staat voor ‘Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO’. Een groep onderwijskundig strategische denkers, al jaren op relevante functies werkzaam binnen de BVE sector, benadert de ontwikkeling van de sector op onconventionele wijze. Dat wil zeggen, dat gedacht wordt vanuit zowel deelnemersperspectief en de inhoud als vanuit het

Lees verder

Hoe leert Europa in 2025?

Stefania Aceto, Claudio Dondi en Fabio Nascimbeni verkennen in Vision for learning in Europe in 2025 hoe een leven lang leren er over een jaar of vijftien, mede als gevolg van technologie, uit zal zien. Daarbij formuleren zij ook beleidsaanbevelingen. De auteurs zetten eerst een aantal trends en uitdagingen op

Lees verder