Blog Archives

Bevorderen afnemende studentenaantallen en veranderende marktvragen online leren binnen het Nederlands hoger onderwijs?

Gevestigde instellingen voor hoger onderwijs komen betrekkelijk traag in beweging, als het gaat om de invoering van online leren. In de Verenigde Staten voeren externe ontwikkelingen de druk op richting hoger onderwijs om meer online leren toe te passen. Gaan we deze ontwikkelingen ook in Nederland en Vlaanderen terug zien?

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Hoe de context, waarbinnen docenten opereren, verandert

Docenten opereren in een dynamische en veranderende wereld. Zij hebben een pedagogische opdracht om jongeren voor te bereiden op een leven binnen deze wereld. Volgens Terry Heick is de context van het onderwijs in de loop der decennia op zeven manieren veranderd. Ik vat ze hier in eigen woorden samen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Over het belang van content en context voor leren

Steve Wheeler heeft een interessante blog post geschreven over het belang van content en context voor leren. Hij beschouwt het internet terecht meer als een creatieve ruimte, dan als een opslagplaats voor content. Je hebt volgens mij echter ook content nodig om op een creatieve manier te kunnen interacteren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wanneer vindt leren plaats (#in)

In onderstaande video benadrukt >Nick Shackleton-Jones het belang van de affective context voor leren. Deze "context van betrokkenheid" zorgt er voor dat mensen geprikkeld worden om te leren ("pull learning"), en dat het geleerde beklijft. De context van betrokkenheid leidt tot inspiratie,

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: