Blog Archives

Nuttige onwetenheid en co-creatieve didactiek

Willem Karssenberg mailde mij de afgelopen week het paper Unlearning How to Teach van Erica McWilliam. De auteur stelt hierin dat onze gewoontes op het gebied van leren en doceren 'dodelijk' zijn in onze huidige samenleving, die een veel groter beroep doet op zaken als creativiteit en probleemoplossend vermogen (high concept/high touch).

Lees meer ›

Tags: , , ,

Draagt het Amerikaans onderwijs bij aan innovatie?

Degenen die het Amerikaanse onderwijs als lichtend voorbeeld voor het onze beschouwen, raad ik aan de blogpost Friedman: U.S. education system endangering global competitiveness te lezen.

Volgens de auteur -die zich baseert op de bekende columnist Thomas Friedman- zou het Amerikaanse onderwijs verrijkt moeten worden met ondernemerschap,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: