Blog Archives

Waarom online samenwerken vaak niet lukt

Organisatie- en cultuurfactoren zijn de redenen als online samenwerken en het gebruik van online samenwerkingstools geen succes zijn. Dat stelt Danny Oosterveer in De valkuilen van online samenwerken in projecten. Volgens hem spelen communicatie en samenwerking daarin vaak een sleutelrol. In hoeverre zijn de valkuilen die hij beschrijft,

Lees meer ›

Tags: ,

Wat moet je weten van challenge-based learning?

Volgens de Educause learning Initiative zijn er zeven zaken die je moet weten van challenge-based learning. Bij deze manier van leren staat een complexe, authentieke, uitdaging centraal binnen het leerproces.

Lees meer ›

Tags: ,

Wat social learning kan leren van MMORPGs (#in)

Ben Betts onderzoekt in How Can Social Learning Scale Massively? Lessons from World of Warcraft wat we kunnen leren van de zogenaamde massively multiplayer online role playing games (MMORPGs zoals World of Warcraft), als het gaat om samenwerkend leren.

Volgens Betts zijn betekenisvolle relaties van groot belang voor social learning.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Vertrouwen als basis voor samenwerking (#in)

Vertrouwen is volgens Larry Prusak de belangrijkste succesfactor voor duurzame, productieve samenwerking. Volgens hem bereik je vertrouwen binnen organisaties op zes manieren:

  1. Moedig vertrouwenwekkende medewerkers aan. Zij die de waarden die jij als leider actief naleeft, in gedrag vertalen. ‘Vertrouwen’ zou een criterium moeten zijn voor promotie en extra beloningen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De online expertles (#in)

Op Leraar24 ben ik vanavond een video tegengekomen over 'De expertles'. Dit is een werkvorm, die gericht is op samenwerkend leren.

In een expertles krijgen leerlingen een opdracht die ze voor zichzelf uitwerken. Daarna gaan ze in een expertgroepje samen het ideale antwoord formuleren om dat vervolgens weer aan een ander groepje uit te leggen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Positief beeld virtual action learning (#in)

In de rapportage Lerend lesgeven met ICT doen het IVLOS en Citowoz verslag van het tweejarige project "Lerend Lesgeven met ICT". In dit project stond leren via de onderwijsmethodiek Virtual Action Learning (VAL) en de Virtuele LeerCommunity (VLC) -die speciaal voor deze methodiek is ontwikkeld- centraal.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Didactische richtlijnen voor docenten bij CSCL (#in)

Via Stephen Downes ben ik terecht gekomen bij een uitgebreide samenvatting van het proefschrift van Minna Lakkala over onderwijsontwerp en didactiek bij een bepaalde vorm van computer supported collaborative learning (cscl): het progressive inquiry model.

Ik gebruik dit model zelf ook. Dat is geen toeval want ik ben er een jaar of acht geleden mee bekend geraakt,

Lees meer ›

Tags: , ,

Gastcollege samenwerkend leren mbv ICT (#in)

Vanavond heb ik een gastcollege bij de post-HBO opleiding e-learning van Fontys Extens verzorgd over samenwerkend leren met behulp van ICT. De focus lag op 'formeel leren'. Uiteraard wordt er vandaag de dag ook veel 'informeel' samenwerkend geleerd.

Om de kennis op het gebied van samenwerkend leren met behulp van ICT te vergroten,

Lees meer ›

Tags: , ,

Beoordelen bij samenwerkend leren met behulp van ICT (#in)

Diverse onderzoeken laten zien dat Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), oftewel samenwerkend leren met behulp van ICT, een effectieve vorm van leren kan zijn. Eén van de lastigste onderdelen van CSCL is het beoordelen. 7 Things You Should Know About Assessing Online Team-Based Learning gaat in op dit aspect van CSCL:


Developing and implementing a transparent assessment process that both supports and recognizes individual and group learning can generate a powerful combination of interdependency and peer cooperation.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Leerlingen ontwikkelen leerstof in Fronter (#in) (#frontmbo)

Gisteren vond de eerste Fronter-gebruikersdag voor het middelbaar beroepsonderwijs plaats. De organisatie (waar ik deel van uit maakte) had een aantal sleutelfiguren uit de deelnemende organisaties uitgenodigd om te luisteren naar een openingstoespraak en een afsluitende presentatie. Verder hadden we drie workshoprondes van vier sessies.

De presentatie waar ik het meest enthousiast van raakte was -godbetert- van één van de key users van mijn eigen instelling,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: