Blog Archives

Hoe kun je effectief samenwerkend leren met leertechnologie vormgeven?

Deze vraag staat centraal in een ruim 7 minuten durende animatie van het lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool Inholland. Zeer de moeite van het bekijken waard.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Meta-analyse wijst op positieve effecten van technologie-ondersteund samenwerkend leren

Rond 2005 heb ik me -onder meer in het kader van een Europees project- intensief bezig gehouden met technologie-ondersteund samenwerkend leren (computer-supported collaborative learning; CSCL). Gisteravond heb ik dan ook met bijzonder veel belangstelling  Pedro’s blogpost A meta-analysis on computer-supported collaborative learning (Best Evidence in Brief) gelezen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Reflecties op digitaal samenwerken en samenwerkend leren

Vandaag heb ik voor relaties van IT-bedrijf Sogeti een presentatie gegeven over het onderwerp in de titel.

Lees meer ›

Tags: , ,

Percepties van lerenden en docenten op online samenwerkend leren

Samenwerkend leren kan, mits zorgvuldig toegepast, een effectieve manier van leren zijn. Bovendien ontwikkel je er zeer relevante bekwaamheden mee. Het is echter ook een complexe aanpak. Online samenwerkend leren is nog extra ingewikkeld. Wat zijn belangrijke inzichten met betrekking tot online samenwerkend leren, als je naar ervaringen van lerenden en docenten kijkt?

Lees meer ›

Tags: , ,

Kan online leren ook ‘sociaal leren’ zijn?

Veel mensen zijn terughoudend om deel te nemen aan online leren/e-learning/digitaal leren omdat zij het sociale contact of de ‘persoonlijke component’ missen. En dat terwijl de ‘C’ van ‘ICT’ toch echt voor ‘Communicatie’ staat. Volgens mij zijn er drie oorzaken waarom online leren vaak als onpersoonlijk wordt beschouwd, zelfs als interactie onderdeel is van het learning design.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

ICT gebruiken voor actief en samenwerkend leren (workshop)

Ik heb deze ochtend een workshop voor docenten verzorgd bij de Leon van Gelder-school in Groningen. Daarbij hebben we gekeken naar de wijze waarop ICT gebruikt kan worden voor actief en samenwerkend leren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Online samenwerkend leren terwijl studenten elkaar ook ontmoeten

Waarom zou je studenten online samen laten leren, terwijl zij elkaar ook in levende lijve ontmoeten? Online communiceren is immers complexer dan face to face communiceren? De bijdrage Collaborative Learning Spaces Become Virtual Reality geeft een deel van het antwoord.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Ervaringen met online samenwerkend leren

Het artikel Using Piazza to Encourage Interaction gaat over toepassen van een web 2.0-tool voor samenwerkend leren. Ik vind vooral de geleerde lessen interessant.

Lees meer ›

Tags: , ,

Waarom online samenwerken vaak niet lukt

Organisatie- en cultuurfactoren zijn de redenen als online samenwerken en het gebruik van online samenwerkingstools geen succes zijn. Dat stelt Danny Oosterveer in De valkuilen van online samenwerken in projecten. Volgens hem spelen communicatie en samenwerking daarin vaak een sleutelrol. In hoeverre zijn de valkuilen die hij beschrijft,

Lees meer ›

Tags: ,

Wat moet je weten van challenge-based learning?

Volgens de Educause learning Initiative zijn er zeven zaken die je moet weten van challenge-based learning. Bij deze manier van leren staat een complexe, authentieke, uitdaging centraal binnen het leerproces.

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: