Blog Archives

Vergelijk e-learning content niet met een papieren boek

Volgens De Volkskrant heeft ons brein liever een papieren boek. Je mag op basis daarvan echter niet concluderen dat e-learning minder effectief is dan ‘traditioneel’ leren.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Vergroten e-readers populariteit lezen?

Er wordt steeds minder gelezen. Justin Marquis denkt dat de populariteit van lezen kan worden vergroot als we binnen het onderwijs meer gebruik maken van e-readers en tablet-PC’s. Hij meent daar aanwijzingen voor te hebben. Volgens mij maakt hij een denkfout. Ik zie wel twee groepen lezers ontstaan.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Beperkende eigenschap maakt iPad geschikt voor leren (#in)

Why the iPad is such a great learning device is bepaald niet de meest uitgebreide en evenwichtige reflectie op het gebruik van de iPad voor leren. De blogpost bevat wel een aantal steekhoudende en opvallend sterke punten van dit apparaat voor leerdoelen:

  • Je kunt maar op één scherm tegelijkertijd werken.

Lees meer ›

Tags: , ,

Ervaringen met de Kindle, iPad en enTourage eDGe in het onderwijs (#in)

"E-readers, E-books Represent Future for Community College" doet verslag van enkele pilots met verschillende typen e-readers bij een community college (vergelijkbaar met onze ROC's). Opvallend: het gaat daarbij om de Kindle van Amazon (inderdaad een e-reader), de iPad en de enTourage eDGe (de laatste twee zijn veel meer dan een e-reader).

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Steeds meer Amerikaanse universiteiten aan de slag met de iPad (#in)

Wat betreft het didactisch gebruik van de iPad bevat Oregon universities put iPads to the test niet veel nieuws. Ik besteed toch aandacht aan dit artikel omdat:

  • De bijdrage illustreert dat diverse universiteiten in de staat Oregon de iPad aan het testen zijn (de meeste artikelen over de ipad gaan meestal over één onderwijsinstelling).

Lees meer ›

Tags: , ,

Geen grootschalige implementatie van de iPad (#in)

Je leest de laatste tijd steeds vaker over onderwijsinstellingen die de iPad gaan inzetten. Ik ben voorstander van experimenten, maar terughoudend als het gaat om het grootschalige implementaties (bijvoorbeeld voor alle eerstejaars). Can college students learn as well on iPads, e-books? illustreert dat we nog weinig weten van de voors- en tegens van de didactische toepassing van dit -op zich prachtige- apparaat.

Lees meer ›

Tags: , ,

Lezen op papier versus lezen via een e-reader (#in)

Interessante blogpost van Pierre Gorissen: Jakob Nielsen heeft een kleinschalig onderzoek uitgevoerd, waaruit zou blijken dat je sneller op papier leest, dan via een iPad en vooral de Kindle.

Pierre maakt terecht kritische opmerkingen bij dit onderzoek. Wij lezen bijvoorbeeld immers al eeuwen op papier, en pas zeer recent via een e-reader en iPad.

Lees meer ›

Tags: , ,

Boeken lezen op de iPad (#in)

Een paar dagen gelezen heb ik geblogd over documenten lezen op de iPad. In deze voorlopig één na laatste bijdrage over mijn ervaringen met de iPad, wil ik ingaan op het lezen van boeken via de iPad.

Net als bij het lezen van documenten,

Lees meer ›

Tags: , ,

Annotaties maken op de ipad (#in)

Eén van mijn verwachtingen bij een iPad, is de afnemende behoefte om papier te printen. Voor mijn werk moet ik veel notities scannen en lezen. Vooral langere notities (meer dan ongeveer vijf pagina's) lees ik liever niet via mijn laptop (zie ook De effectiviteit van online lezen).

Lees meer ›

Tags: , , ,

Ervaringen e-readers in het onderwijs

Via verschillende weblogs worden de eerste ervaringen met e-readers beschreven. Highlighting E-Readers doet verslag van een pilot bij de Princeton universiteit, en is -zachts gezegd- niet overdeeld positief over het gebruik van -in dit geval- de Kindle DX binnen het onderwijs. Men concludeert dat studenten de mogelijkheid missen om aantekeningen te maken en passages aan te strepen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: