Blog Archives

Docentprofessionalisering relatie hersenen en didactiek is verspilde moeite

De laatste paar jaar wordt er veel aandacht besteed aan de werking van de hersenen, in relatie tot onderwijs en leren. Docenten zouden meer moeten weten over de werking van de hersenen, om daar didactisch op in te kunnen spelen. Cognitief psycholoog Daniel Willingham noemt dat je reinste tijdsverspilling.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Zou Steve Jobs van online leren gehouden hebben?

Steve Jobs is één van die kinderen die buiten de boot van het bestaande onderwijssysteem is gevallen. Volgens Michael Horn zou juist hij baat hebben gehad bij online leren. Dat klopt, al vermoed ik dat hij ook grijze haren zou hebben gekregen van menig e-learningoplossing.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Presentatie sociale media als leermiddel #ksewr

Vanavond verzorg ik een presentatie over sociale media als leermiddel voor de ouderraad en MR van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat weten we over wat werkt op het gebied van leren en onderwijs?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar ‘wat werkt’ op het gebied van het onderwijs. Maar we gaan ook vaak uit van aannames en valse theorieën. Eén van de wetenschappers die kritisch reflecteert op wat werkt en niet werkt op dit terrein, is hoogleraar Daniel Willingham. Willingham stelt onder meer dan mensen op verschillende manieren leren,

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Onderwijs zonder ICT? Het wordt nog steeds gegeven

High-tech vs. no-tech: D.C. area schools take opposite approaches to education illustreert dat er nog steeds scholen zijn die bewust geen technologie in het onderwijs inzetten. Zij hebben daar pedagogisch-didactische redenen voor. Maar of dit wijs is, valt te betwijfelen.

Lees meer ›

Tags: , ,

TED voor het onderwijs uitgebreid

Ongeveer twee maanden geleden besteedde ik aandacht aan TED Ed, de speciale onderwijsversie van TED. Toen ik de afgelopen week allerlei berichten over dit initiatief voorbij zag komen, heb ik dit nieuws dan ook genegeerd. “What’s new?” dacht ik. Ten onrechte, zo realiseerde ik me vandaag.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wat is goed onderwijs? Capita selecta

Ruud Klarus, lector aan de faculteit educatie van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, heeft een bundel samengesteld rond de vraag ‘Wat is goed onderwijs?’.  Deze bundel is nu verschenen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Echte kwaliteit van onderwijs is niet te meten #aod12

Binnen het onderwijs meten we veel, maar zegt dat wat over de kwaliteit van onderwijs? Volgens volksfilosoof Bas Haring niet.Tijdens de Onderwijsdag 2012 van Avans Hogescholen heeft hij enkele reflecties over de kwaliteit van onderwijs met de aanwezigen gedeeld.

Lees meer ›

Tags: ,

Onderzoek naar de effecten van de iPad in het onderwijs

De Abilene Christian University (ACU) past niet alleen zelf de iPad in het onderwijs toe. Maar doet ook onderzoek naar de effecten ervan. De eerste resultaten zijn positief, al mag je natuurlijk de context van het gebruik van dit ‘device‘ nooit uit het oog verliezen. Onderzoek naar effecten op leren is relatief weinig uitgevoerd.

Lees meer ›

Tags: , ,

Scholen kunnen leren van sociale media #ele12

Wat kunnen opleidingen en scholen leren van de werking van sociale media en games? Die vraag stond centraal in de keynote van Erwin Blom. Op dat terrein kan het onderwijs nog het een en ander leren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: